Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về Điện toán đám mây và dữ liệu lớn (ICCBDC 2019)

Nghiên cứu dữ liệu lớn nhanh chóng mở rộng trong các lĩnh vực khoa học máy tính và quản lý thông tin, và đã trở thành một thuật ngữ phổ biến trong việc hiểu và giải quyết các vấn đề phức tạp trong các lĩnh vực khác nhau như: Kỹ thuật, toán học ứng dụng, y học, toán sinh học, y tế, mạng xã hội, tài chính, kinh doanh, chính phủ, giáo dục, giao thông vận tải.

Mục tiêu của Hội nghị quốc tế về Điện toán đám mây và dữ liệu lớn là thành lập một diễn đàn quốc tế để các nhà khoa học trình bày ý tưởng và kinh nghiệm của họ trong các lĩnh vực này. Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về Điện toán đám mây và dữ liệu lớn (ICCBDC 2019) được tổ chức từ ngày 28-30 tháng 8 năm 2019 tại Oxford, Anh. ICCBDC 2019 bao gồm, nhưng không giới hạn một số chủ đề sau:

– Dữ liệu lớn, khai thác và phân tích dữ liệu lớn;

– Xử lý và truy vấn;

– Dữ liệu lớn trên đám mây và dữ liệu lớn cho Mạng lưới vạn vật kết nối Internet (Internet of Things – IoT);

– Phần mềm dữ liệu lớn, đồng thiết kế phần cứng và thuật toán; phần mềm tính toán hiệu năng cao để quản lý dữ liệu lớn;

– Trực quan hóa dữ liệu;

– Giải pháp điện toán đám mây và bảo mật cho đám mây và dữ liệu lớn;

– Các vấn đề về chất lượng dữ liệu: Xác nhận giá trị sử dụng, chuẩn đo, tối ưu hóa và tính nhất quán;

– Đổi mới dựa trên dữ liệu, mô hình tính toán và tích hợp…

Kim Oanh (dịch)

Nguồn: http://www.iccbdc.org/welcome.html