Hội nghị quốc tế về thống kê nông nghiệp lần thứ VII

Thế kỷ 21 là thời đại của thông tin và tri ​​thức, hệ thống thông tin nông nghiệp trên thế giới cũng đang thay đổi nhanh chóng như công nghệ. Hội nghị quốc tế về Thống kê nông nghiệp (ICAS) là một loạt các hội nghị lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1998 dựa trên nhu cầu tổng thể cho dữ liệu nông nghiệp trên toàn thế giới. Hội nghị ICAS được tổ chức ba năm một lần để giải quyết các vấn đề về thống kê nông nghiệp (thông tin/dữ liệu).

 

Hội nghị quốc tế về thống kê nông nghiệp lần thứ VII do Viện Thống kê quốc gia Ý phối hợp với Tổ chức Lương thực Thế giới (FAO) với chủ đề “Hiện đại hóa thống kê nông nghiệp trong hỗ trợ của Chương trình Phát triển bền vững” được tổ chức từ ngày 26-28 tháng 10 năm 2016 tại Rome, Ý. Hội nghị có sự tham dự của các nhà thống kê nông nghiệp cấp cao từ khắp nơi trên thế giới, chủ yếu là đại diện từ Bộ nông nghiệp hay cơ quan thống kê quốc gia. Ngoài ra, Hội nghị ICAS còn có sự tham gia của các nhà sản xuất, nhà cung cấp, giảng viên và người sử dụng số liệu thống kê nông nghiệp, chẳng hạn như các nhà kinh tế, các nhà nông học, nhà nghiên cứu, các nhà phân tích và ra quyết định từ cơ quan chính phủ, các viện, các đối tác phát triển và các tổ chức quốc tế. Hội nghị lần này sẽ tập trung vào việc nghiên cứu và trao đổi những thực hành tốt nhất trong lĩnh vực thống kê nông nghiệp, để đáp ứng với nhu cầu thay đổi và cơ hội cho thống kê nông nghiệp.

Thông tin chi tiết về chương trình Hội nghị xem thêm tại: http://icas2016.istat.it

Lan Phương (dịch)

Nguồn: http://www.fao.org/economic/ess/ess-events/ess-icas/icas-vii/en/