Hội nghị Quốc tế về Thống kê và sự tương tác của nó với các ngành khác (SIOD 2013)

Hội nghị Quốc tế về Thống kê và tương tác của nó với các ngành khác (SIOD 2013), sẽ được tổ chức tại TP.HCM từ 05 – 07/6/2013. Hội nghị sẽ là diễn đàn cho các nhà nghiên cứu, giảng dậy trong lĩnh vực khoa học thống kê, hoặc trong bất kỳ ngành nào có sử dụng các phương pháp thống kê. Thông qua diễn đàn này, họ sẽ trình bày các công trình nghiên cứu của mình cũng như được trao đổi với các nhà nghiên cứu khác. Bằng cách tiếp xúc trực tiếp với các ngành khác, họ sẽ mở rộng quan điểm về Thống kê, như là một ngành khoa học và nghệ thuật, theo tinh thần toàn thế giới lấy năm 2013 làm “Năm Quốc tế về Thống kê”.

Để kỷ niệm “Năm Quốc tế về Thống kê”, sau một số cuộc họp giữa trường Đại học Moncton (Canada), với Đại học Khoa học thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Kinh tế và Luật Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Cần Thơ, đã quyết định tổ chức Hội nghị Quốc tế về Thống kê và sự tương tác của nó với các ngành khác, vào các ngày 05, 06 và 07 tháng Sáu, năm 2013 tại TPHCM.

Nhận thức được tầm quan trọng của các phương pháp và cách tiếp cận phù hợp trong giảng dạy thống kê, Ban Tổ chức Hội nghị đã quyết định sẽ dành một phần riêng biệt của Hội nghị để bàn về các phương pháp giảng dạy thống kê trong các ngành khác nhau.

ĐN (lược dịch)

Nguồn: http://siod.tdt.edu.vn/index.php/siod/2013