Hội nghị quốc tế về Tổng điều tra dân số thế giới lần thứ 29 với chủ đề: Tiếp cận mới để nâng cao chất lượng tổng điều tra dân số chu kỳ 2020

Sáng ngày 11/7/2018, Tổng cục Thống kê phối hợp với Hiệp hội Tổng điều tra dân số thế giới Khu vực Mỹ, Châu á Thái bình dương (ANCSDAAP) khai mạc Hội nghị Tổng điều tra dân số thế giới lần thứ 29 tại TP Đà Nẵng. Đồng chủ trì khai mạc Hội nghị, gồm: Ô. Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê, Ô. Sailesh, Chủ tịch ANCSDAAP, bà Hyunae Kim, Cục trưởng Cục Quản lý điều tra thống kê Hàn Quốc (KOSTAT). Hội nghị đã thu hút gần 80 đại biểu đến từ các quốc gia và tổ chức quốc tế, Hội nghị sẽ diễn ra trong 3 ngày (11-13/7/2018) với 10 phiên họp với các chủ đề liên quan đến tổng điều tra dân số trên thế giới. Đặc biệt vấn đề đổi mới phương pháp luận điều tra và ứng dụng công nghệ mới trong thu thập dữ liệu dân số và nhà ở. Theo đó, việc đồng thời sử dụng nhiều phương pháp thu thập dữ liệu dân số thay cho phương pháp điều tra trực tiếp được quan tâm sâu sắc.

Việt Nam đang chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5 vào năm 2019, Tổng cục Thống kê cử lãnh đạo một số đơn vị tham dự Hội nghị, gồm: Vụ TK Dân số và lao động; Vụ Phương pháp chế độ Thống kê, Viện Khoa học Thống kê, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Tổng cục. Qua Hội nghị này, Tổng cục Thống kê sẽ tiếp cận một số phương pháp điều tra mới, nhằm tiết kiệm kinh phí, đảm bảo tính kịp thời, chất lượng dữ liệu tổng điều tra.

Một số hình ảnh Hội nghị

Đoàn Dũng