Hội nghị quốc tế về ước lượng phạm vi nhỏ 2022 (SAE 2022)

Hội nghị quốc tế về ước lượng phạm vi nhỏ dự kiến được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 5 năm 2022 tại Đại học Maryland, College Park, Hoa Kỳ. Hội nghị được tổ chức bởi Đại học Maryland, College Park và được đồng tài trợ bởi Hiệp hội Thống kê chính thức quốc tế (IAOS), Hiệp hội các nhà thống kê khảo sát quốc tế (IASS) và Ban phương pháp nghiên cứu điều tra (SRMS).

Hội nghị sẽ là cầu nối giữa các nhà thống kê, nhà phương pháp điều tra, kỹ sư, nhà toán học, nhà khoa học máy tính và những người quan tâm đến việc kết hợp thông tin từ nhiều cơ sở dữ liệu để phát triển các suy luận đáng tin cậy ở cấp độ chi tiết. Ngoài các chủ đề truyền thống trong ước lượng phạm vi nhỏ, hội nghị sẽ bao gồm một số chủ đề mới nổi trong điều tra và thống kê chính thức (ví dụ: chọn mẫu không xác suất, liên kết hồ sơ xác suất, tổng hợp dữ liệu, v.v.).

Về nguyên tắc, đây sẽ là một hội nghị trực tiếp tại Đại học Maryland, College Park. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch đang diễn ra, những người tham dự quốc tế hầu như có thể tham gia hội nghị bằng hình thức trực tuyến.

Hiện tại, Ủy ban Chương trình của SAE 2022 đang mời nộp các đề xuất phiên được mời. Hạn cuối để gửi đề xuất phiên được mời vào ngày 20 tháng 1 năm 2022. Hạn cuối nộp tóm tắt là ngày 15 tháng 3 năm 2022.

Truy cập: http://sae2022.org/ để biết thêm chi tiết.

Phạm Hạnh (dịch)

Nguồn: http://sae2022.org/