Hội nghị quốc tế về xu hướng và quan điểm trong suy luận thống kê tuyến tính (LinStat’ 2022)

Hội nghị Quốc tế về Xu hướng và quan điểm trong suy luận thống kê tuyến tính (LinStat’2022) dự kiến được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 7 năm 2022, tại Học viện Bách khoa Tomar, Tomar, Bồ Đào Nha. Đây là hội nghị nối tiếp theo của chuỗi hội nghị LinStat được tổ chức ở Będlewo, Ba Lan (2008, 2012, 2018, 2021), ở Tomar, Bồ Đào Nha (2010), ở Linköping, Thụy Điển (2014) và ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ (2016).

Mục đích của hội nghị là tập hợp các nhà nghiên cứu có chung mối quan tâm đến các khía cạnh khác nhau của thống kê và ứng dụng của chúng. Đồng thời hội nghị cũng tạo cơ hội cho các nhà nghiên cứu thảo luận về những phát hiện mới trong các chủ đề này. Hội nghị sẽ chủ yếu tập trung vào một số chủ đề, bao gồm: Uớc lượng, dự báo và thử nghiệm trong mô hình tuyến tính; tính mạnh mẽ của các phương pháp thống kê liên quan; ước lượng các phương sai xuất hiện trong mô hình tuyến tính, tổng quát hóa thành mô hình phi tuyến; thiết kế và phân tích thử nghiệm, bao gồm tính tối ưu và so sánh tuyến tính các thử nghiệm.

Các nghiên cứu của các nhà khoa học trẻ được đánh giá cao. Ủy ban Khoa học sẽ trao giải cho bài thuyết trình hay nhất và áp phích hay nhất. Người chiến thắng sẽ là Diễn giả được mời tại hội nghị tiếp theo của chuỗi hội nghị LinStat.

Truy cập: http://www.linstat.ipt.pt/2022/ để biết thêm chi tiết.

Phạm Hạnh (dịch)

Nguồn: http://www.linstat.ipt.pt/2022/