Hội nghị quốc tế về Xu hướng và quan điểm trong suy luận thống kê tuyến tính linstat’s 2020

Hội nghị quốc tế về xu hướng và quan điểm trong suy luận thống kê tuyến tính, (LinStat’2020) dự kiến được tổ chức từ ngày 29/6 đến ngày 3/7/2020 tại High Tatras, Slovakia. Hội nghị lần này là phần tiếp nối trong chuỗi hội nghị LinStat được tổ chức tại Będlewo, Ba Lan (2008, 2012, 2018), tại Tomar, Bồ Đào Nha (2010), tại Linköping, Thụy Điển (2014) và tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ (2016).

Mục đích của Hội nghị là tập hợp các nhà nghiên cứu nhằm chia sẻ các mối quan tâm về các khía cạnh của thống kê, phân tích ma trận và các ứng dụng của chúng. Hội nghị cũng sẽ mang lại cho các nhà nghiên cứu cơ hội để cùng nhau thảo luận về sự phát triển hiện tại của các chủ đề này. Hội nghị chủ yếu tập trung vào một số chủ đề sau: Ước lượng, dự báo và thử nghiệm trong các mô hình tuyến tính; tính mạnh mẽ của các phương pháp thống kê có liên quan; ước lượng các thành phần phương sai xuất hiện trong các mô hình tuyến tính; khái quát hóa các mô hình phi tuyến; thiết kế và phân tích các thử nghiệm, bao gồm tối ưu và so sánh tuyến tính thí nghiệm; ứng dụng của phương pháp ma trận trong thống kê.

Các diễn giả được mời được thuyết trình là những người chiến thắng Giải thưởng Nhà khoa học trẻ của Linstat’2018. Trong phiên họp lần này, Ủy ban Khoa học sẽ trao giải cho các bài thuyết trình hay nhất. Các diễn giả đoạt giải sẽ được mời thuyết trình tại phiên họp LinStat kỳ tiếp theo.

Phạm Hạnh (dịch)

Nguồn: https://linstat2020.science.upjs.sk/