Hội nghị Thống kê chung thường niên năm 2024 (JSM)

Hội nghị Thống kê chung thường niên (JSM) là một trong những sự kiện về thống kê lớn nhất trên thế giới được tổ chức hàng năm. JSM là một Hội nghị rộng với nhiều chủ đề khác nhau, từ ứng dụng thực hành thống kê đến phương pháp luận, lý thuyết cho đến các ranh giới thống kê mở rộng, như phân tích và khoa học dữ liệu.

JSM cũng cung cấp cơ hội cho các nhà thống kê trong giới học thuật, kinh doanh và chính phủ trao đổi ý tưởng và khám phá các cơ hội hợp tác. Các nhà thống kê trẻ (bao gồm cả sinh viên) có thể học hỏi và tương tác với các thành viên lâu năm trong nghề.

JSM 2024 được tổ chức từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2024, tại Portland, Oregon, Mỹ. Chủ đề Hội nghị năm nay là Khoa học dữ liệu và thống kê: Chính sách cung cấp thông tin và chống thông tin sai lệch. Chương trình hội nghị, gồm: Các bài thuyết trình mang tính học thuật, các bài trình bày bằng hình ảnh minh họa sinh động; thảo luận nhóm, các khóa học chuyên sâu, hội thảo chuyên đề, lễ trao giải và nhiều hoạt động khác xoay quanh chủ đề trọng tâm.

Hạn cuối đăng ký tham dự Hội nghị là ngày 02/7/2024. Thông tin chi tiết về Hội nghị xem thêm tại https://ww2.amstat.org/meetings/jsm/2024/program.cfm

Kim Oanh (dịch)

Nguồn: https://ww2.amstat.org/meetings/jsm/2024/program.cfm