Hội nghị Thống kê Quốc tế lần thứ 2 tại Croatia

Hội nghị Thống kê Quốc tế lần thứ 2 tại Croatia – ISCCRO’18, do Hiệp hội Thống kê Croatia (CSA) tổ chức tại Opatija, Croatia từ ngày 10-11/5/2018. Chủ đề chính của Hội nghị là “Những tiến bộ mới trong ứng dụng các phương pháp thống kê cho một thế giới tốt hơn”.

Hội nghị bao gồm các lĩnh vực và chủ đề thống kê, các lĩnh vực liên quan và lĩnh vực đa ngành. Hội nghị sẽ cung cấp nền tảng cho mạng lưới quốc gia và quốc tế và trao đổi ý tưởng về các khía cạnh khác nhau của thống kê, các lĩnh vực chuyên môn và khoa học có liên quan và tập hợp các nhà nghiên cứu, các học viên từ nhiều khía cạnh của khoa học và nghề nghiệp thống kê với mục đích thiết lập các mối liên hệ, trình bày những ý tưởng và kinh nghiệm khoa học.

Các chủ đề chính của Hội nghị:

– Thống kê Y tế

– Giao tiếp & Giảng dạy Thống kê

– Sinh trắc học

– Khoa học dữ liệu

– Phương pháp và lý thuyết thống kê

– Thống kê môi trường / không gian

– Thống kê chính thức và chính sách công

– Thống kê công nghiệp và thương mại

– Thống kê xã hội

Đối tượng tham dự Hội nghị:

– Các nhà Thống kê

– Nhà phân tích kinh doanh

– Giáo sư

– Nhà nghiên cứu

– Sinh viên

– Nhà kinh tế

– Kỹ sư phần mềm

– Nhà toán học

– Nhà phân tích rủi ro

– Nhà phân tích chất lượng

– Nghiên cứu viên

– Kỹ sư Dược phẩm

– Phân tích Dữ liệu

– Quản lý Dự án

– Người quản lý, v.v …

Tham khảo trang web chính thức của Hội nghị tại: http://www.hsd-stat.hr/en/international-statistical-conference-in-croatia-isccro18/

Nguồn: http://www.hsd-stat.hr/en/international-statistical-conference-in-croatia-isccro18/

Thu Huyền (lược dịch)