Hội nghị thống kê trẻ châu Âu lần thứ 22 (EYSM 2021)

Hội nghị các nhà thống kê trẻ châu Âu (EYSM) được tổ chức hai năm một lần. EYSM là một loạt các cuộc họp được tổ chức dành cho các nhà thống kê trẻ châu Âu, dưới sự bảo trợ của Hiệp hội xác suất và thống kê toán học Bernoulli. Hội nghị sẽ diễn ra trực tuyến từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2021.

Hầu hết các cuộc họp và hội nghị phải hoãn lại hoặc lên lịch lại trên toàn thế giới do tình hình COVID-19. Hội nghị này sẽ diễn ra hoàn toàn trực tuyến với các cuộc nói chuyện trực tiếp, thảo luận và tích hợp trên nền tảng mạng. Hội nghị nhằm tập hợp các nhà nghiên cứu trẻ trên khắp châu Âu và tạo cơ hội đặc biệt để họ được trình bày các kết quả nghiên cứu mới nhất, được trao đổi kinh nghiệm, thu thập kiến ​​thức mới và thiết lập mối quan hệ.

Ý tưởng của hội nghị là cung cấp cho các nhà nghiên cứu trẻ (dưới ba mươi tuổi hoặc từ hai đến tám năm kinh nghiệm nghiên cứu) giới thiệu về bối cảnh quốc tế trong lĩnh vực chủ đề rộng lớn – từ lý thuyết xác suất thuần túy đến thống kê ứng dụng.

Các thành viên của Ban Tổ chức quốc tế phải đảm bảo lựa chọn trung thực, có nguyên tắc theo tinh thần được đưa ra. Tất cả những người tham gia được chọn theo lời mời bằng cách phân bổ đồng đều, tức là mỗi quốc gia Châu Âu sẽ có 2 người tham gia. Trong mọi trường hợp nên ưu tiên cho những người tham gia lần đầu tiên.

Mỗi người tham gia phải nộp một bản tóm tắt và một bài báo ngắn cho kỷ yếu hội nghị và có một bài thuyết trình trong 20 phút giới thiệu lĩnh vực nghiên cứu của mình tại hội nghị. Không có phiên song song.

Tham gia vào hội nghị theo lời mời và bắt buộc phải đăng ký để lấy mật khẩu cho các phiên họp trực tuyến. Ban Tổ chức rất hoan nghênh các thành viên tham gia các sự kiện tương tác, các buổi thuyết trình và hơn thế nữa!

Hãy tận hưởng trải nghiệm và theo dõi các chương trình cụ thể của Hội nghị tại: https://www.eysm2021.panteion.gr/schedule.html

Đỗ Ngát (lược dịch)

Nguồn: https://www.eysm2021.panteion.gr/