Hội nghị tổng kết Dự án “Xây dựng năng lực thống kê ASEAN”

Ngày 27/11/2012 tại Jakarta, Indonexia, Ban Thư ký ASEAN đã tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án “Xây dựng năng lực thống kê ASEAN”. Ông H.E Dr Surin Pitsuwan, Tổng thư ký ASEAN khai mạc và chủ trì Hội nghị. Thành phần tham dự, gồm đại diện cơ quan thống kê quốc gia các nước thành viên ASEAN, đại diện EU. Tổng cục Thống kê đã cử ông Lưu Văn Vĩnh, Vụ trưởng Vụ TKNN&HTQT và ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK tham dự Hội nghị này.

Dự án nói trên do EU hỗ trợ kỹ thuật giai đoạn 2009-2012 với tổng ngân sách là 6 tỷ USD, nhằm hài hoà và tích hợp số liệu thống kê giữa các nước thành viên ASEAN. Hội nghị tổng kết và đánh giá Dự án đã hoàn thành tất cả các mục tiêu đặt ra.

Ngay sau khi kết thúc Hội nghị tổng kết Dự án, ASEAN đã tổ chức Hội thảo khu vực về Chiến lược phát triển thống kê: Hướng mạnh hơn vào Cộng đồng thống kê ASEAN. Hội thảo đang diễn ra tại trụ sở của ASEAN ở Jakarta, Indonexia.

Đoàn Dũng