Hội nghị Triển khai công tác và tập huấn nghiệp vụ năm 2019

Sáng ngày 08/01/2019, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) khai mạc Hội nghị Triển khai công tác và tập huấn nghiệp vụ năm 2019. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị. Tham dự Lễ khai mạc Hội nghị có ông Lê Quang Mạnh, Thứ trưởng Bộ Kế Hoạch và Đầu tư (KH&ĐT); bà Lê Thị Nguyệt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội; đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ KH&ĐT; các đồng chí Phó Tổng cục trưởng, nguyên Phó Tổng cục trưởng TCTK; Chủ tịch Hội Thống kê Việt Nam; Lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; Cục trưởng và các Trưởng phòng thuộc Cục Thống kê 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các Trung tâm Tin học Thống kê I, II, III; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp; Hiệu trưởng các trường Cao đẳng Thống kê Bắc Ninh và Đồng Nai; đại diện Thống kê các bộ, ngành; Thủ trưởng các đơn vị trong Ngành đã nghỉ hưu trong năm 2018; và cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài Ngành đến đưa tin. Hội nghị diễn ra trong 02 ngày 08 – 09/01/2019.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 với 10 nội dung chính: (1) Công tác bảo đảm thông tin thống kê; (2) Thực hiện Luật Thống kê, Chiến lược phát triển Thống kê và các đề án của Ngành; (3) Công tác phương pháp chế độ thống kê; (4) Công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng; (5) Công tác hợp tác quốc tế, thống kê nước ngoài và quản lý dự án ODA; (6) Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và nghiên cứu khoa học; (7) Công tác pháp chế, tuyên truyền và thanh tra thống kê; (8) Công tác quản lý điều hành, công tác văn phòng và công tác quản lý tài chính; (9) Hoạt động Đảng, đoàn thể; (10) Hạn chế, tồn tại.

Triển khai công tác năm 2019, Tổng cục trưởng nhấn mạnh: Ngoài các nhiệm vụ như năm 2018, trong năm 2019 Tổng cục có một số nhiệm vụ lớn, quan trọng như: Triển khai thực hiện Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí chất lượng Thống kê nhà nước đến năm 2030, triển khai thực hiện Đề án thống kê khu vực chưa được quan sát, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Để thực hiện thành công các nhiệm vụ công tác và mục tiêu chủ yếu của năm 2019, Lãnh đạo Tổng cục yêu cầu các Thủ trưởng đơn vị ngay sau Hội nghị này cần chủ động hoàn thiện Kế hoạch công tác cụ thể của từng đơn vị trong đó chú trọng thực hiện những khâu đột phá để thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm.

Thay mặt lãnh đạo Bộ KH&ĐT, Thứ trưởng Lê Quang Mạnh chúc mừng kết quả đã đạt được của tập thể cán bộ công chức, viên chức ngành Thống kê trong năm 2018.

Tiếp theo chương trình Hội nghị, một số báo cáo được trình bày tại Hội nghị, nhằm cụ thể các nhiệm vụ quan trọng phải triển khai quyết liệt năm 2019: (1) Kết quả 2 năm thực hiện biên soạn GRDP quy định tại QĐ số 715/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ; (2) Quá trình xây dựng bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam; (3) Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước là công cụ đánh giá, xếp hạng cấp giấy chứng nhận chất lượng thống kê của từng cơ quan thống kê nhà nước (Quy định tại QĐ số 01/2019/QĐ-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ); (4) Công tác tuyên truyền, bổ biến thông tin thống kê; (5) Công tác thanh tra, kiểm tra; (6) Công tác tổ chức cán bộ; công tác tài chính. Phần lớn thời gian của Hội nghị dành để các đại biểu thảo luận, bàn giải pháp thực hiện tốt, hiệu quả các nhiệm vụ năm 2019 của Ngành.

Một số hình ảnh Hội nghị

Đoàn Dũng