Hội nghị về giảng dạy thống kê lần thứ 11 của Úc (OZCOTS 2023)

Hội nghị giảng dạy thống kê lần thứ 11 của Úc (OZCOTS 2023) dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 12 năm 2023 tại Wollongong, Úc. Hội nghị sẽ xem xét nhiều thách thức trong việc giảng dạy thống kê cho các nhà thống kê, người dùng thống kê trong tương lai với chủ đề “Thống kê như một ngôi nhà lớn: Giáo dục khoa học dữ liệu và thống kê”. Ngày nay, việc dạy và học về thống kê đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với ngành công nghiệp, chính phủ, doanh nghiệp và mọi người trong xã hội. Sự hiểu biết về thống kê và tư duy thống kê rất quan trọng trong tất cả các ngành và ngày càng được thúc đẩy bởi dữ liệu lớn.

Chương trình của OZCOTS bao gồm các bài phát biểu quan trọng, các bài viết đóng góp cũng như thảo luận trên diễn đàn về các vấn đề trong phạm vi giáo dục khoa học dữ liệu và thống kê. Chương trình nhằm mục đích giải quyết những thách thức về sự giao thoa giữa khoa học dữ liệu và thống kê giữa các ngành và đưa ra các chiến lược học tập khác nhau. Nó sẽ bao gồm các chủ đề xuyên suốt chương trình giảng dạy và công nghệ để giảng dạy thống kê cơ bản và đại học; tài nguyên và học tập trực tuyến; học tập thống kê cho nghiên cứu sinh, nhà nghiên cứu và người lao động và nghiên cứu trong giảng dạy thống kê.

Các chủ đề cụ thể của OZCOTS 2023 như sau:

  • Thực hành dạy và học dựa trên bằng chứng trong thống kê và giáo dục đại học khoa học dữ liệu;
  • Thiết kế và cung cấp chương trình giảng dạy đáp ứng nhu cầu của tất cả người học;
  • Những thách thức, giải quyết nhu cầu của sinh viên phi truyền thống tại trường đại học;
  • Cơ hội và thách thức của việc dạy và học thống kê và khoa học dữ liệu;
  • Đổi mới trong giảng dạy và đánh giá: các phương pháp và thực tiễn mới;
  • Học tập và giảng dạy trực tuyến và sự tham gia của sinh viên vào thế giới trực tuyến;
  • Đưa khả năng tuyển dụng vào chương trình giảng dạy về thống kê và khoa học dữ liệu.

Để biết thêm chi tiết về hội nghị, truy cập: https://www.asc2023.org/ozcots

Phạm Hạnh (dịch)

Nguồn: https://www.asc2023.org/ozcots