Hội nghị về thực hành Thống kê năm 2024

Hiệp hội Thống kê Mỹ (ASA) vào tháng 2 hàng năm đều tổ chức Hội nghị về Thực hành thống kê. Hội nghị về Thực hành thống kê năm 2024 (CPS 2024) được tổ chức từ ngày 27 đến 29 tháng 02 năm 2024 tại New Orleans, Louisiana, Mỹ.

Hội nghị CPS 2024 tập hợp hàng trăm nhà thực hành thống kê và các nhà khoa học về dữ liệu, trong đó có các nhà phân tích dữ liệu, các nhà nghiên cứu và các nhà khoa học – những người tham gia trong việc ứng dụng thống kê để giải quyết các vấn đề thực tế hàng ngày.

Mục tiêu của Hội nghị là cung cấp cho những người tham dự cơ hội tìm hiểu các phương pháp thống kê mới và những thực hành tốt nhất về phân tích, thiết kế, tư vấn và lập trình thống kê. Hội nghị được thiết kế tập trung vào hỗ trợ các nhà thống kê ứng dụng nâng cao khả năng tư vấn và giúp đỡ khách hàng và tổ chức, để giải quyết các vấn đề của thế giới.

Chương trình CPS 2024 tập trung vào 4 nội dung chính:

Chủ đề 1: Phát triển nghề nghiệp, chuyên môn và lãnh đạo

Mục tiêu của chủ đề này là hỗ trợ phát triển kỹ năng và các quan điểm giúp tăng tiềm năng tác động đến tổ chức với tư cách là nhà quản lý, lãnh đạo, cố vấn, người thực hành và nhà chiến lược. Các bài thuyết trình sẽ đưa ra những ý tưởng, kỹ thuật và chiến lược mới để cải thiện khả năng đảm nhận vai trò lãnh đạo, phát triển và thăng tiến nghề nghiệp.

Mục tiêu của nội dung này là giúp những người tham gia Hội nghị phát triển các kỹ năng và cách đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả cá nhân và chuyên môn như các nhà thống kê và tăng cường ảnh hưởng đối với tổ chức như các nhà quản lý, lãnh đạo, chiến lược gia, chuyên gia tư vấn hay cộng tác viên.

Các nội dung trong chủ đề này, bao gồm: Tác động và ảnh hưởng của tổ chức; Xây dựng cơ sở hạ tầng; Xây dựng đội nhóm, văn hóa và chiến lược; Sự đa dạng, công bằng, khả năng tiếp cận, công bằng và hòa nhập; Lãnh đạo và quản lý; Cố vấn; Phát triển và thăng tiến nghề nghiệp; Đạo đức trong thực hành thống kê.

Chủ đề 2: Thiết kế nghiên cứu và quản lý dữ liệu

Mục tiêu của chủ đề này là cung cấp cho người tham dự kiến ​​thức thực tế về việc bắt đầu các dự án mới, tác động của thiết kế và chọn mẫu nghiên cứu, tầm quan trọng của việc thu thập và quản lý dữ liệu, kỹ thuật dữ liệu và các thách thức liên quan đối với dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc. Các bài thuyết trình sẽ có thông tin liên quan đến nhiều nhà thống kê ứng dụng làm việc trong các môi trường khác nhau.

Các nội dung trong chủ đề này bao gồm: Thiết kế nghiên cứu (ví dụ: thực nghiệm, thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khảo sát, v.v.); Phương pháp lấy mẫu; Kế hoạch phân tích thống kê và mẫu báo cáo trường hợp; Quản lý dữ liệu; Kỹ thuật dữ liệu; Hướng dẫn người khác về thiết kế và dữ liệu nghiên cứu.

Chủ đề 3: Thực hiện và phân tích

Mục tiêu của chủ đề này là cung cấp cho người tham dự kiến ​​thức thực tế về mô hình hóa và phân tích dữ liệu dưới nhiều dạng khác nhau thông qua việc áp dụng các phương pháp thống kê hoặc học máy tiên tiến nhất. Bài thuyết trình nên sử dụng các ví dụ phân tích dữ liệu minh họa và có thể tập trung vào nhiều loại dữ liệu khác nhau từ các cài đặt áp dụng khác nhau.

Các nội dung trong chủ đề này bao gồm: Chọn mẫu; Thống kê suy luận (ví dụ: kiểm tra giả thuyết); Ước lượng; Phân tích dự đoán; Trực quan hóa dữ liệu; Gói phần mềm hoặc quy trình mới; Thực hiện các phương pháp tái sản xuất; Phân tích, dữ liệu lớn và phương pháp phân tích dữ liệu phi cấu trúc; Học máy; Thực hành thống kê dựa trên bằng chứng.

Chủ đề 4: Giao tiếp hiệu quả

Mục tiêu của chủ đề này là hỗ trợ phát triển kỹ năng nhằm cải thiện khả năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói của người tham gia về cả thông tin khoa học và phi khoa học, do đó cho phép họ tăng cường tác động với tư cách là nhà thống kê chiến lược, tư vấn và hợp tác.

Các nội dung trong chủ đề này, bao gồm: Nền tảng của kỹ năng lắng nghe và giao tiếp trong dự án tư vấn thống kê; Hiểu khán giả của bạn; Giao tiếp với giới truyền thông; Giao tiếp với những người không chuyên về thống kê trong một dự án liên ngành; Truyền thông để tư vấn và hợp tác; Chiến lược trình bày đồ họa; Viết và xem xét các bản thảo, báo cáo, tài trợ, sách trắng, v.v.; Nỗ lực giáo dục trong giao tiếp.

Chi tiết hội nghị xem tại trang web: https://ww2.amstat.org/meetings/csp/2024/index.cfm

Phạm Hạnh (dịch)

Nguồn: https://ww2.amstat.org/meetings/csp/2024/index.cfm