Hội thảo cấp cao về tích hợp thông tin thống kê và không gian địa lý (Từ ngày 28-30/11/2023, tại Thái Lan)

Tổng quan về Hội thảo

Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc (UNSD) với tư cách là Ban Thư ký của UN-GGIM và là đối tác cốt lõi của sáng kiến Dữ liệu cho Hiện tại, cùng với ESCAP và Thống kê Na Uy, đang triệu tập một hội thảo cấp cao quốc tế nhằm thúc đẩy sự hợp tác này bằng cách tập hợp các đại diện từ các Cơ quan Thống kê quốc gia (NSO), Cơ quan Thông tin không gian địa lý quốc gia (NGIA) và các tổ chức quốc gia có liên quan khác để học hỏi từ các thực tiễn tốt được công nhận trên toàn cầu, nâng cao nhận thức về các khuôn khổ và tài nguyên toàn cầu, đồng thời thảo luận về các thực tiễn hiện tại và các giải pháp tiềm năng ở cấp quốc gia.

Hội thảo cũng tạo cơ hội cho các quốc gia sử dụng công cụ tự đánh giá do Nhóm chuyên gia của Liên hợp quốc về tích hợp thông tin thống kê và không gian địa lý phát triển, nhằm hỗ trợ các quốc gia tự đánh giá năng lực thống kê địa lý (hoặc sự trưởng thành) của họ. Bằng cách hiểu rõ mức độ năng lực của mình, các quốc gia có thể thực hiện các hành động ngắn gọn để nâng cao năng lực theo tham vọng, nhu cầu thống kê và theo tốc độ riêng của mình. Các quốc gia tham gia sẽ được yêu cầu áp dụng công cụ tự đánh giá trước sự kiện cấp cao và chia sẻ kết quả để các chuyên gia quốc tế có thể cung cấp thông tin đầu vào và hướng dẫn trong các cuộc thảo luận tại hội thảo. Lộ trình và kế hoạch hành động mà mỗi quốc gia sẽ được khuyến khích phát triển trong hội thảo sau đó có thể được sử dụng để theo dõi riêng lẻ ở các quốc gia, nếu khả thi cũng với sự hỗ trợ từ UNSD và các đối tác khác.

Mục đích Hội thảo

Mục đích chính của hội thảo là trang bị cho các quốc gia thành viên những kỹ năng cần thiết để đảm bảo sản xuất và phân chia dữ liệu thống kê theo không gian địa lý một cách liên tục. Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

Trình bày Khung không gian địa lý thống kê toàn cầu (GSGF) và Lộ trình không gian địa lý SDG và nêu bật cách thực hiện khung này.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận về năng lực thống kê địa lý (sự trưởng thành) của các quốc gia và giúp xác định các hành động cụ thể có thể cải thiện việc thực hiện, xây dựng các lộ trình dự thảo quốc gia một cách lý tưởng, từ đó cũng có thể định hướng các nhu cầu phát triển năng lực hơn nữa.

Trong bối cảnh này, trình bày các phương pháp để tính toán liên tục dữ liệu thống kê được hỗ trợ theo không gian địa lý, bao gồm các chỉ số SDG có liên quan. Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác trong hệ sinh thái không gian địa lý và thống kê quốc gia.

Xác định nhu cầu đối tác để có thể hỗ trợ các quốc gia tốt hơn thông qua các hoạt động tiếp theo.

Chương trình Hội thảo

Ngày thứ Nhất, Bối cảnh: Tập trung vào việc chào đón những người tham gia, dàn dựng bối cảnh, giới thiệu lộ trình không gian địa lý của GSGF và SDG, đồng thời bắt đầu các cuộc thảo luận toàn diện và có sự tham gia về các thực tiễn tốt trong tích hợp thống kê địa lý. Ngày thứ Nhất diễn ra 3 phiên, gồm các phiên 1, 2, 3 dưới đây:

Phiên 1: Mở đầu và thiết lập cảnh. Phiên này có phát biểu khai mạc của Người chủ trì và những người tổ chức hội thảo, sau đó là phần giới thiệu bàn tròn của những người tham gia. Tiếp theo đó sẽ là các bài thuyết trình làm bối cảnh, bao gồm nêu bật nhu cầu của Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững về dữ liệu thống kê tích hợp không gian địa lý và các cơ hội phát sinh từ việc tận dụng dữ liệu thống kê địa lý.

Phiên 2: Tổng quan Các hoạt động trong Tích hợp Thống kê Địa lý: Giới thiệu Khung và Hướng dẫn Thống kê và Không gian Địa lý. Phiên này thảo luận về các chương trình, nguồn lực và khuôn khổ khác nhau đang hỗ trợ các quốc gia phát triển năng lực thống kê địa lý. Phiên họp sẽ xem xét và nâng cao nhận thức về các khuôn khổ không gian địa lý và thống kê, bao gồm Khung thông tin không gian địa lý tích hợp của Liên hợp quốc, GeoGSBPM, Khung không gian địa lý thống kê toàn cầu và Lộ trình không gian địa lý SDGs, đồng thời nêu bật cách chúng giúp hỗ trợ tích hợp không gian địa lý, thống kê. và các dữ liệu khác về các ưu tiên quốc gia và chương trình nghị sự phát triển toàn cầu.

Phiên 3: Tầm nhìn, Cơ hội và Đặc điểm của Năng lực Thống kê Địa lý trưởng thành. Phiên họp này, dựa trên các ví dụ quốc gia và chủ đề, nêu bật nhiều cách tiếp cận quốc gia khác nhau đối với việc tích hợp thống kê địa lý, tập trung vào mối quan hệ sống còn giữa Cơ quan Thống kê Quốc gia và Cơ quan Thông tin Không gian Địa lý Quốc gia. Sau những ví dụ này, những người tham gia sẽ thảo luận, một cách cởi mở và có sự tham gia, các chủ đề phát sinh từ những ví dụ quốc gia này. Được hỗ trợ bởi Công cụ tự đánh giá GSGF, dự đoán rằng các chủ đề này có thể bao gồm: sắp xếp thể chế tích cực, nhu cầu quản lý dữ liệu, sắp xếp kỹ thuật và cơ hội về phương pháp luận cho phép ‘đi tắt đón đầu’ và phát triển năng lực ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Ngày thứ 2, Công cụ tự đánh giá thống kê địa lý: Bối cảnh, phát hiện và hướng tới cơ hội. Ngày thứ 2 tập trung vào việc xem xét kết quả của Công cụ tự đánh giá GSGF và các nhóm đột phá giúp các quốc gia xây dựng lộ trình và kế hoạch hành động phù hợp nhằm xây dựng năng lực thống kê địa lý giữa các đại diện quốc gia của NSS và NGIA. Ngày thứ 2 diến ra 2 phiên họp, gồm phiên 4 và 5 dưới đây:

Phiên 4: Xem xét kết quả của Công cụ tự đánh giá. Phiên này sẽ xem xét công cụ tự đánh giá và thảo luận về ý nghĩa của kết quả, với quan điểm hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động trong các phiên tiếp theo để cuối cùng nâng cao năng lực quốc gia theo các ưu tiên, tham vọng, nhu cầu và theo tốc độ của riêng họ.

Phiên 5: Phiên đột phá. Phiên này cho phép người tham gia chia thành các nhóm theo các khía cạnh năng lực được xác định bởi công cụ đánh giá. Người tham gia sẽ luân chuyển giữa các kích thước của Công cụ đánh giá, tùy theo năng lực của họ.

Ngày thứ 3, Hội thảo – Thảo luận – Lập kế hoạch hành động: Ngày 3 tập trung vào các hành động và hỗ trợ khi các quốc gia tiếp tục hành trình thống kê địa lý của mình. Ngày thứ 3 diễn ra 3 phiên họp, gồm các phiên 6, 7, 8 dưới đây:

Phiên 6: Trình bày các kế hoạch hành động và thống nhất các hành động tiếp theo. Phiên họp này xem xét kế hoạch hành động ban đầu của các quốc gia nhằm giúp thúc đẩy chương trình nghị sự thống kê địa lý của họ. Hình thức này sẽ thông qua các bài thuyết trình và thảo luận có sự tham gia.

Phiên 7: Các nước có thể nhận được hỗ trợ ở đâu và bằng cách nào sau hội thảo? Phiên này xem xét tương lai ngoài hội thảo, bao gồm các nguồn lực chi tiết và hỗ trợ bổ sung sẵn có để hỗ trợ việc tiếp tục thực hiện.

Phiên 8: Kết luận. Phiên này đánh giá kết quả và tiến độ – đưa ra lời kêu gọi hành động.

Đăng ký tham dự:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đăng ký, người tham gia BẮT BUỘC phải đăng ký trực tuyến tại https://indico.un.org/event/1007694/registrations/12788/ trước, nhưng không muộn hơn ngày 19 tháng 10 năm 2023, để tạo điều kiện phối hợp suôn sẻ giữa phát huy hiệu có ảnh cũng như lập danh sách người tham gia.

Đoàn Dũng (dịch)

Nguồn: https://www.unescap.org/events/2023/high-level-seminar-integration-geospatial-and-statistical-information