Hội thảo chung lần thứ 9 của OECD và UNECE về việc thực hiện Hệ thống quản lý Tài khoản kinh tế môi trường (SEEA)

Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 3 năm 2024, OECE kết hợp với UNECE tổ chức Hội thảo lần thứ 9 về việc thực hiện Hệ thống quản lý Tài khoản kinh tế môi trường (SEEA) tại Palais des Nations, Geneva, Thụy Sĩ.

Mục đích của hội thảo là cung cấp một nền tảng để những người quan tâm có thể trao đổi kiến thức và kinh nghiệm về thực hiện SEEA và tạo điều kiện thuận lợi trong phối hợp giữa tất cả các đối tác liên quan trong khu vực OECD và UNECE. Hội thảo được tổ chức thường xuyên với tầm nhìn dài hạn nhằm hỗ trợ việc thực hiện SEEA.

Thành phần tham dự hội thảo là các nhà sản xuất và người sử dụng SEEA, bao gồm: Các Cơ quan Thống kê Quốc gia và các cơ quan khác của Hệ thống Thống kê Quốc gia, các bộ ngành (ví dụ: môi trường, nông nghiệp, tài chính), các học viện và các tổ chức phi chính phủ. Ngoài ra, hội thảo cũng hướng tới các tổ chức quốc tế hỗ trợ các quốc gia trong nỗ lực thực hiện SEEA và/hoặc sử dụng SEEA để phân tích chính sách hoặc hoạch định chính sách trong khu vực và toàn cầu.

Thông tin chi tiết xem tại: https://unece.org/sites/default/files/2023-11/SEEA_Seminar9_concept_note_final.pdf

Ngọc Mai (lược dịch)

Nguồn: https://unece.org/sites/default/files/2023-11/SEEA_Seminar9_concept_note_final.pdf