Hội thảo “Cơ hội và thách thức trong hoàn thiện cơ chế, chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vì các mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh mới”

Chiều ngày 8/12/2022, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban về Khoa học và Công nghệ thuộc Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh đã tổ chức hội thảo “Cơ hội và thách thức trong hoàn thiện cơ chế, chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vì các mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh mới”. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có các vị đại biểu: Ông Nguyễn Việt Hùng, Tổng thư ký Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh; Ông Hoàng Minh, Giám đốc Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; các đại diện đến từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Khoa học Công nghệ của Quốc hội, Ngân hàng Thế giới.

Về phía Viện Khoa học Thống kê có Ông Hà Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn thống kê; Bà Ngô Thị Thu Hương, nghiên cứu viên Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn thống kê.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã được nghe nội dung 08 bài báo cáo do các báo cáo viên, nhà khoa học trong nước và quốc tế trình bày: (1) Tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam sau 05 năm ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 do bà Nguyễn Phương Nga, Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày; (2) Chuyển hướng, đổi mới và sáng tạo hướng tới mục tiêu phát triển bền vững do GS. Andy Hall, Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Australia (CSIRO) trình bày; (3) Cơ chế, chính sách thúc đẩy đầu tư tư nhân cho tăng trưởng xanh ở Việt Nam do TS. Hồ Công Hòa, Phó Trưởng ban, Ban nghiên cứu các vấn đề xã hội, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trình bày (4) Chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp khoa học công nghệ – giải pháp và thành tựu tại Sao Thái Dương do Th.S, Dược sĩ Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Tổng Giám đốc CTCP Sao Thái Dương trình bày; (5) Ứng dụng Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp, ThS. Lâm Thị Bích Hồng, Trưởng phòng NC&PT ngoài đông dược, Công ty CP Traphaco trình bày; (6) Ngành Công nghiệp xe điện ở Thái Lan và chính sách tại Việt Nam do GS.Patarapong Intarakumnerd, Phó Giám đốc Chương trình Chính sách KH,CN&ĐMST, Viện cao học quốc gia về nghiên cứu chính sách Nhật bản (GRIPS) trình bày; (7) Cơ hội và thách thức trong hoạt động KH,CN&ĐMST vì các mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh mới của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam do TS. Phan Tiến Dũng, Trưởng Ban Ứng dụng và Triển khai Công nghệ, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam trình bày; (8) Cơ hội và thách thức trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách KH,CN&ĐMST vì các mục tiêu phát triển bền vững nhằm thích ứng với bối cảnh mới, một số phân tích cơ bản do ThS. Nguyễn Phương Chi, Phó trưởng phòng HTQT&QLKH, Học viện Phụ nữ Việt Nam trình bày.

Hội thảo đưa ra và thảo luận nhiều vấn đề về cơ chế, chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Từ đó, rút ra các bài học kinh nghiệm thành công, đề xuất các khuyến nghị cũng như chia sẻ các kết quả nghiên cứu đạt được và xem xét các vấn đề mới nhất về chính sách Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững.

Một số hình ảnh tại hội thảo:  Andy Hall trình bày tại hội thảo

Các đại biểu và nhà khoa học chụp ảnh lưu niệm

Thu Hương