Hội thảo công bố Báo cáo lao động phi chính thức

Ngày 04 tháng 10 năm 2017, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Viện Khoa học Lao động và Xã hội và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo lao động phi chính thức. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có ông Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội; ông Chang Hee Lee, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam; đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các đơn vị trong TCTK, Cục Thống kê, các bộ, ngành, các viện nghiên cứu và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, đại biểu tham dự đã được các diễn giả trình bày các báo cáo có liên quan:

1) Khái niệm, phạm vi và cách xác định lao động có việc làm chính thức và phi chính thức theo tiêu chuẩn quốc tế (ông Philippe Marcadent, Giám đốc Văn phòng điều kiện việc làm ILO Geneva);

2) Khái niệm, phạm vi và cách xác định lao động phi chính thức áp dụng tại Việt Nam và một số kết quả chủ yếu (bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động, TCTK);

3) Một số kết luận và khuyến nghị từ kết quả nghiên cứu (ông Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học lao động và Xã hội);

4) Báo cáo quá trình thực hiện điều tra thử nghiệm lao động việc làm 6 tháng đầu năm 2017 (bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động, TCTK).

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã có nhiều ý kiến bình luận, góp ý và thảo luận tích cực và hữu ích đối với các báo cáo và kết quả điều tra lao động việc làm đã được trình bày. Đồng thời, các đại biểu tham dự với tư cách là người sử dụng đã đề xuất các nhu cầu thông tin thống kê về lao động và việc làm phi chính thức đối với TCTK.

Kết luận Hội thảo, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Bích Lâm khẳng định TCTK đã áp dụng các khái niệm, phương pháp chuẩn quốc tế của ILO trong điều tra lao động việc làm (như ông Philippe Marcadent, Giám đốc Văn phòng điều kiện việc làm ILO Geneva cũng đã có ý kiến bình luận). TCTK (Vụ Thống kê Dân số và Lao động) tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu tham dự để hoàn thiện các nội dung của báo cáo; đồng thời biên soạn thêm các báo cáo chuyên đề về lao động và việc làm phi chính thức trong thời gian tới. Thông qua Hội thảo này, thay mặt TCTK, Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm Lâm cảm ơn sự tham gia và đóng góp ý kiến của các đại biểu tham dự; cảm ơn ILO đã đồng hành và hỗ trợ TCTK trong thời gian qua. Đồng thời, TCTK mong muốn ILO tiếp tục hỗ trợ cho TCTK trong thời gian tới, đặc biệt là các hỗ trợ về đào tạo cán bộ, phương pháp điều tra và xử lý thông tin trong điều tra lao động việc làm, hỗ trợ TCTK tham gia các hội thảo quốc tế và khu vực về lao động việc làm nói chung và lao động, việc làm phi chính thức nói riêng.

Một số kết quả chủ yếu về lao động và việc làm phi chính thức ở Việt Nam (Trích từ bài trình bày Khái niệm, phạm vi và cách xác định lao động phi chính thức áp dụng tại Việt Nam và một số kết quả chủ yếu của bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động, TCTK tại Hội thảo):

ĐBH