Hội thảo Khoa học dữ liệu mở tại Luân Đôn 2018

Hội thảo Khoa học dữ liệu mở (ODSC London 2018) được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 09 năm 2018 tại London, Anh. Đây là một trong những hội thảo khoa học lớn nhất ở châu Âu, mục đích đem tới cho người tham dự các kiến thức về Khoa học dữ liệu. Hội thảo ODSC London 2018 bao gồm 20 phiên đào tạo, 30 bài thuyết trình với hơn 200 diễn giả và 2000 người tham dự.

Phạm vi tập trung

 • Deep Learning[1]
 • Machine Learning[2]
 • Phân tích dự đoán
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Hiển thị dữ liệu
 • Tinh chỉnh dữ liệu
 • Nghiên cứu AI
 • Khoa học dữ liệu quy mô lớn
 • Khoa học dữ liệu tốt
 • Quản lý khoa học dữ liệu
 • Luồng công việc khoa học dữ liệu
 • Hội nghị doanh nghiệp AI

Chủ đề

 • Tự động chuyển hóa dữ liệu
 • Tự động nhận diện
 • Máy tự quản lý
 • Tự động trả lời
 • Nghiên cứu khoa học dữ liệu
 • Trí tuệ nhân tạo Nhận dạng giọng nói
 • Học không giám sát
 • Phân loại hình ảnh
 • Xe tự lái
 • Máy dịch

Công cụ

 • Sổ tay Python, Jupyter
 • Lập trình R, Julia, Scala, Stan
 • Hadoop, Apache storm, Apache Flink, Druid
 • Neo4J, D3.js
 • Shogun, Pylearn2
 • Azure ML, Amazon ML,H20.ai, Cloud ML
 • Apache Spark, MLlib, Streaming
 • Tensorflow, MXNet, Caffe, CNTK
 • Scikit-learn, Theano, Shogun, Pylearn2

[1] Deep learning đang được sử dụng cho những thứ như nhận dạng giọng nói và nhận dạng hình ảnh, những thứ có nhiều tiềm năng thương mại hóa

[2] Đây là một chương trình chạy trên neural network, nó sẽ làm nhiệm vụ huấn luyện máy tính để “học hỏi” một vấn đề gì đó, ví dụ như  học từ hàng nghìn bức ảnh chụp bãi biển để tìm ra điểm chung và sau đó nhìn là biết ngay tấm này chụp biển

Vũ Hải Bằng (lược dịch)

Nguồn: https://odsc.com/london