Hội thảo khoa học về Dự thảo Đề án thành lập Cục Thu thập thông tin thống kê trực thuộc Tổng cục Thống kê

Chiều ngày 19/10/2016, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) đã tổ chức Hội thảo khoa học về Dự thảo Đề án thành lập Cục Thu thập thông tin thống kê trực thuộc Tổng cục Thống kê. Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK chủ trì Hội thảo. Đến dự và chỉ đạo có TS. Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; đại diện lãnh đạo và chuyên viên của Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thống kê; các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Hội Thống kê Việt Nam, Khoa Thống kê (Trường ĐH Kinh tế Quốc dân) và một số học viên, trường đại học khác.

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK đã trình bày một số nội dung chính của Dự thảo Đề án như: Căn cứ pháp lý và sự cần thiết xây dựng Đề án (Căn cứ pháp lý, sự cần thiết, nguyên tắc xây dựng Đề án); Nội dung Đề án (Vị trí, chức năng; nhiệm vụ và quyền hạn; cơ cấu tổ chức; đội ngũ công chức; tổ chức thực hiện đề án).

Các đại biểu đưa ra các ý kiến có tính phản biện rất cao về sự cần thiết của Đề án, tên gọi của Cục Thu thập thông tin hay Cục Điều tra thống kê; chức năng, nhiệm vụ chính của Cục chỉ tổ chức thu thập thông tin hay cả thiết kế điều tra và xử lý kết quả điều tra; chức năng, nhiệm vụ của các vụ nghiệp vụ sẽ như thế nào khi có Cục Thu thập thông tin? Viện trưởng Nguyễn Văn Đoàn đã lý giải, làm rõ một số nội dung nói trên và cho rằng qua hội thảo đã thu nhận được nhiều luận cứ quan trọng để hoàn thiện dự thảo Đề án trước khi trình Tổng cục trưởng xem xét phê duyệt.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

TS. Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng, TCTK phát biểu chỉ đạo Hội thảo

ThS. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK trình bày Dự thảo Đề án

Mạnh Hùng