Hội thảo khu vực ASEAN về Chiến lược phát triển thống kê

Trong 2 ngày (28-29/11/2012), tại trụ sở ASEAN (Jakarta, Indonexia) đã diễn ra Hội thảo khu vực ASEAN về Chiến lược phát triển thống kê: “Hướng đến Hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN mạnh hơn. Tiếp theo Hội nghị tổng kết dự án”, Ban Thư ký ASEAN phối hợp với Eurostat, Paris21 tổ chức Hội thảo này.

Thành phần tham dự Hội thảo, gồm đại diện Ban thư ký ASEAN, đại diện cơ quan thống kê quốc gia của các nước thành viên ASEAN, đại diện Eurostat, UNescap, IMF, Paris21.

Mục đích của Hội thảo nhằm tăng cường Hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN. Nội dung gồm 4 phiên họp chính thức: i) Hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN: Các đối tác chính; ii) Hạ tầng hệ thống dữ liệu khu vực, kinh nghiệm của Eurostat; iii) Hỗ trợ của các đối tác ngoài ASEAN; iv) Kết hợp Chiến lược của khu vực vào Chiến lược phát triển thống kê của mỗi quốc gia. Đại diện Thống kê Việt Nam, ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK, ông Lưu Văn Vĩnh, Vụ trưởng, Vụ TKNN&HTQT đã trình bầy kinh nghiệm xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam.

Hội thảo đang chia nhóm thảo luận 6 vấn đề: i) Staff secondment Programme; ii) Allocation of Resources; iii) Major Thrusts; iv) Better Aligning national strategy with the regional strategy; v) Other Best practice/approach/consideration; vi) Strenthened Partnership with International Organization.

Hội thảo sẽ kết thúc vào lúc 17 h hôm nay (29/11/2012).

Một số hình ảnh tại Hội thảo

Đoàn Dũng