Hội thảo Phổ biến Niên giám Thống kê Quốc gia năm 2013 chuẩn hóa theo SDMX trên trang Web

Ngày 29/12/2015 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo Phổ biến Niên giám thống kê quốc gia năm 2013 chuẩn hóa theo SDMX trên trang Web, ông Phạm Quang Vinh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, chủ trì Hội thảo.

Tại Hội thảo các chuyên gia đã giới thiệu, thảo luận, trao đổi việc lựa chọn ứng dụng SDMX trong việc chia sẻ và phổ biến Niên giám thống kê trên trang web là phù hợp với Việt Nam và xu hướng quốc tế. Kết quả bước đầu đưa Niên giám thống kê quốc gia năm 2013 lên trang web http://vietnaminfo.gso.gov.vn đã được Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Chuẩn SDMX (Statistical Data and Metadata Exchange – Trao đổi dữ liệu và siêu dữ liệu thống kê) ra đời giải quyết những vấn đề trên bằng việc phát triển một quy trình hiệu quả hơn để trao đổi và chia sẻ số liệu và dữ liệu đặc tả sử dụng công nghệ hiện đại. Đây là tiêu chuẩn mã hóa điện tử (e-standard) cho số liệu và siêu dữ liệu mà các tổ chức áp dụng chung, áp dụng công nghệ dựa trên nền web (web-based technology). Dưới dạng mã hóa, tiêu chuẩn này sẽ giống như một ngôn ngữ chung để các tổ chức dễ dàng trao đổi số liệu và người dùng tin sau khi đăng ký trên các trang web của các tổ chức thống kê dễ dàng thu thập được thông tin và sẽ được tự động cập nhật thông tin mới nhất khi có thay đổi.

Kết luận Hội thảo, ông Phạm Quang Vinh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, chủ trì Hội thảo đã cảm ơn chuyên gia tư vấn, các đại biểu tham dự Hội thảo và yêu cầu chuyên gia tư vấn và Vụ Thống kê Tổng hợp, đơn vị chủ trì tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện báo cáo và sản phẩm Phổ biến Niên giám Thống kê quốc gia năm 2013 theo chuẩn SDMX.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

 

Anh Tuấn