Hội thảo Phương án điều tra người sử dụng trái phép chất ma túy năm 2014

Thực hiện Quyết định số 2434/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch thống kê người nghiện ma túy, sáng ngày 26/08/2014, Tổng cục Thống kê phối hợp với Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm (Bộ Công An) tổ chức Hội thảo Phương án điều tra người sử dụng trái phép chất ma túy năm 2014 (tên cuộc điều tra đang được dự kiến). Ông Đỗ Anh Kiếm, Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường, Tổng cục Thống kê chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có Đại tá Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh văn phòng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Bộ Công An; đại biểu đại diện các cơ quan liên quan: Thanh tra Bộ Y tế; Cục Phòng chống HIV, Bộ Y tế; Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội; và Lãnh đạo, chuyên viên một số đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê.

Tại Hội thảo, đại diện Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường trình bày khái quát về cuộc điều tra, dự thảo Phương án điều tra, và dự thảo Bảng hỏi phục vụ cuộc điều tra. Đại tá Hoàng Anh Tuyên cung cấp một số thông tin liên quan cuộc điều tra, mục tiêu của Bộ Công An khi tiến hành cuộc điều tra này. Các đại biểu tham dự Hội thảo tập trung góp ý vào các nội dung: (i) Tên cuộc điều tra; (ii) Đối tượng điều tra, đối tượng cung cấp thông tin; (iii) Chọn mẫu cho cuộc điều tra; (iv) Phương pháp thu thập thông tin và một số vấn đề khác.

Hội thảo đã thu được nhiều ý kiến đóng góp từ đại biểu, đặc biệt là kinh nghiệm khi thiết kế phương án điều tra, kinh nghiệm điều tra thực tế của các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê, Bộ Công An, Bộ Y tế đối với cuộc điều tra được đánh giá là nhạy cảm và có tính chất phức tạp như cuộc điều tra này. Kết luận Hội thảo, Ông Đỗ Anh Kiếm đã cảm ơn ý kiến đóng góp của các đại biểu, tiếp thu ý kiến và xem xét bổ sung hoàn thiện Phương án. Dự kiến cuộc điều tra sẽ tiến hành thu thập và tổng hợp số liệu vào cuối năm 2014.

V.A

Hình ảnh cuộc Hội thảo