Hội thảo quốc tế lần thứ 10 về Xác suất ứng dụng

Hội thảo quốc tế lần thứ mười về Xác suất ứng dụng (IWAP2023) dự kiến diễn ra từ ngày 07-10 tháng 6 năm 2023 tại Thessaloniki, Hy Lạp. Đây là lần thứ hai hội thảo IWAP được tổ chức tại Hy Lạp, sau các kỳ IWAP thành công trước đó được tổ chức tại Hungary (2018), Canada (2016 ) , Thổ Nhĩ Kỳ (2014) , Israel (2012), Tây Ban Nha (2010), Pháp (2008), Mỹ (2006), Hy Lạp (2004) và Venezuela (2002).

Hội thảo IWAP2023 nhằm mục đích tập hợp các nhà nghiên cứu và nhà khoa học làm việc trong lĩnh vực xác suất ứng dụng, chia sẻ các phương pháp trong toán học, thống kê và các ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau, ví dụ: vật lý, khoa học máy tính, kinh tế, kỹ thuật, sinh học, hóa học và xã hội và khoa học sức khỏe. Tại hội thảo, ngoài các bài thuyết trình về nghiên cứu sẽ có nhiều cơ hội kết nối trong suốt sự kiện.

Các nhà thuyết trình trong IWAP2023 sẽ được mời gửi bài báo đầy đủ để xuất bản trong số đặc biệt của tạp chí Phương pháp và máy tính trong xác suất ứng dụng . Nhiều bài báo ứng dụng và bài báo liên quan đến thông tin lý thuyết sẽ được mời xuất bản trong số đặc biệt Xác suất ứng dụng, Lý thuyết thông tin và Ứng dụng của tạp chí Entropy .

Chi tiết về hội thảo xem tại: https://iwap2020.web.auth.gr/

 

Phạm Hạnh (dịch)

Nguồn: https://iwap2020.web.auth.gr/