Hội thảo quốc tế lần thứ 4 về Kiểm soát ô nhiễm và Môi trường bền vững

Hội thảo quốc tế lần thứ 4 về Kiểm soát ô nhiễm và Môi trường bền vững (Hội nghị Kiểm soát ô nhiễm 2018), diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng 7 năm 2018 tại Rome, Ý. Tại Hội nghị sẽ có các cuộc thảo luận sôi nổi, các bài trình bày quan trọng và các cơ hội liên kết mạng lưới xung quanh, một phiên họp toàn thể và đồng thời dựa trên các chủ đề quan trọng trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm.

Hội nghị Kiểm soát ô nhiễm 2018 sẽ được tổ chức với chủ đề “Đẩy mạnh sức khoẻ toàn cầu thông qua Kiểm soát ô nhiễm và Môi trường bền vững

Hội nghị là một diễn đàn để khám phá các vấn đề được quan tâm cũng như trao đổi kiến ​​thức, chia sẻ bằng chứng, ý tưởng và đưa ra các giải pháp. Hội nghị này nhằm thúc đẩy các vấn đề y tế toàn cầu và các công nghệ tiên tiến được sử dụng để kiểm soát và điều chỉnh tình trạng ô nhiễm. Một số nội dung tại Hội nghị này bao gồm: Các loại ô nhiễm, tác động của con người đến môi trường, đánh giá rủi ro ô nhiễm, các phương pháp kiểm soát tiên tiến.

Hội nghị tập hợp các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các học giả và sinh viên từ tất cả các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học kỹ thuật, khoa học trái đất và hành tinh, sinh thái, khoa học môi trường, độc tính môi trường, sinh học và sức khoẻ cộng đồng, an toàn lao động và công nghiệp.

Một trong những xu hướng chính trên thị trường là phát triển các hệ thống / thiết bị kiểm soát ô nhiễm không khí mới và được cải tiến với độ tin cậy cao và mức tiêu hao điện năng giảm.

Theo báo cáo, nhu cầu điện năng ngày càng tăng là một trong những yếu tố chính thúc đẩy thị trường. Các nhà máy điện than thải ra nhiều lượng khí độc hại vào môi trường. Điều này đã tạo ra sự cần thiết phải cài đặt và áp dụng thiết bị kiểm soát ô nhiễm không khí trong nhà máy. Các nhà phân tích dự báo thị trường kiểm soát ô nhiễm không khí toàn cầu sẽ tăng trưởng ở mức CAGR (Tốc độ tăng trưởng hàng năm kép) là 6,47% trong giai đoạn 2014-2019.

Phân tích thiết bị kiểm soát ô nhiễm không khí toàn cầu đối với thị trường năng lượng và điện cho thấy, năm 2010 thị trường này đạt được doanh thu là 7,27 tỷ đô la và ước tính sẽ đạt 9,69 tỷ đô la vào năm 2017.

DTTP (Lược dịch)

Nguồn: https://pollutioncontrol.conferenceseries.com/