Hội thảo quốc tế “Thống kê đổi mới sáng tạo theo phương pháp luận quốc tế”

Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ” (FIRST) do Ngân hàng thế giới tài trợ, ngày 07 tháng 10 năm 2016 tại Hà Nội, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã tổ chức Hội thảo quốc tế “Thống kê đổi mới sáng tạo theo phương pháp luận quốc tế”.

Tham dự Hội thảo có ông Đào Mạnh Thắng – Phó Cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia; đại biểu đại diện của Ban quản lý Dự án FIRST; các chuyên gia quốc tế đến từ Viện Thống kê UNESCO, Trung tâm Thông tin KH&CN Malaysia, Viện Chính sách KH&CN Hàn Quốc. Đến dự Hội thảo còn có đại diện các đơn vị của Tổng cục Thống kê, một số Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở KH&CN, các Vụ quản lý, các Viện nghiên cứu của các Bộ, ngành, các chuyên gia trong nước và các đại biểu đến từ các doanh nghiệp.

Hội thảo được tổ chức với mục tiêu nhằm trao đổi và học tập phương pháp luận của quốc tế (OECD và UNESCO) trong công tác thống kê đổi mới sáng tạo; cập nhật những phát triển mới nhất của quốc tế trong phương pháp luận điều tra đổi mới sáng tạo; đồng thời thảo luận phương án triển khai thực hiện thống kê đổi mới sáng tạo ở Việt Nam.

Với mục tiêu nêu trên, các diễn giả và các đại biểu tham dự Hội thảo đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về các nội dung được phản ánh tại Hội thảo, gồm:

– Phương pháp luận chuẩn cho điều tra đổi mới sáng tạo thực hiện ở các nước đang phát triển;

– Kinh nghiệm điều tra đổi mới sáng tạo của Hàn Quốc, Malayxia;

– Hiện trạng điều tra doanh nghiệp (trong đó có một phần điều tra về KH&CN trong doanh nghiệp) ở Việt Nam;

– Hiện trạng điều tra thống kê KH&CN và yêu cầu về điều tra đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp ở Việt Nam;

– Phương án điều tra thử nghiệm đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp ở Việt Nam.

Có thể nói, Hội thảo là một cơ hội tốt để các đại biểu cùng nhau chia sẻ, học tập kinh nghiệm quốc tế về phương pháp luận, cách thức tổ chức hoạt động thống kê, từ đó cùng nhau trao đổi, thảo luận nhằm thống nhất việc thực hiện công tác thống kê về đổi mới sáng tạo của Việt Nam, đặc biệt là triển khai và thu thập các số liệu thống kê đổi mới sáng tạo để phục vụ cho công tác quản lý KH&CN.

Toàn cảnh hội thảo

ĐBH