Hội thảo Quy chế phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành

Ngày 9/12/2014, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Dự án Hỗ trợ thực hiện chiến lược phát triển thống kê tổ chức Hội thảo Quy chế phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê giữa TCTK và các Bộ, ngành. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo TCTK; đại diện Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK. TS Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo.

Sau lời phát biểu khai mạc Hội thảo của TS Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, các đại biểu tham dự Hội thảo được nghe TS. Trần Kim Đồng, chuyên gia tư vấn, trưởng Ban soạn thảo, trình bày Dự thảo Quy chế phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê giữa TCTK và các Bộ, ngành. Dự thảo Quy chế chia thành 3 chương: (1) Quy định chung (2) Quy định cụ thể (3) Tổ chức thực hiện; gồm 9 điều tập trung vào quy định các loại thông tin cần chia sẻ phối hợp, xây dựng cơ chế chia sẻ, phối hợp và giải pháp hỗ trợ thực hiện.

Hội thảo dành phần lớn thời gian cho thảo luận. Các đại biểu đến từ Bộ, ngành như: Bộ Công thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Kinh tế Trung ương… với các ý kiến tập trung vào kết cấu và nội dung Dự thảo Quy chế, tính pháp lý của văn bản này nhằm khi ban hành có tính khả thi và đem lại hiệu quả cao.

Kết thúc Hội thảo, TS Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK nhấn mạnh đây là một văn bản quan trọng, là khung chung để các Bộ, ngành dựa vào để triển khai các văn bản tiếp theo. Ông đề nghị Vụ Thống kê Tổng hợp (đơn vị chủ trì) phối hợp với Ban soạn thảo nghiêm túc nghiên cứu các ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện lại Quy chế trước khi có công văn chính thức lấy ý kiến góp ý từ các Bộ, ngành, các đơn vị trực thuộc TCTK.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

TS Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

L.Phương