Hội thảo tham luận kỹ thuật về phân tích số liệu Thống kê giới sử dụng phần mềm Stata

Ngày 13/12/2018, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thảo tham luận kỹ thuật về phân tích số liệu Thống kê giới sử dụng phần mềm Stata dựa trên cơ sở số liệu Khảo sát mức sống dân cư. Hội thảo có sự tham gia của chuyên gia Ngân hàng Thế giới, các công chức, viên chức thống kê đến từ Vụ Xã hội Môi trường, Vụ Thống kê Tổng hợp, Viện Khoa học Thống kê, Viện Nghiên cứu Phát triển MeKong.

Mục đích của Hội thảo nhằm cung cấp cho những người tham gia các kiến thức liên quan đến việc sử dụng phần mềm Stata trong nghiên cứu kinh tế xã hội. Một trong những nội dung quan trọng nhất của Hội thảo là kỹ thuật phân tích thống kê sử dụng Stata, đặc biệt là ứng dụng Stata xây dựng các mô hình phân tích thống kê đối với bộ dữ liệu Khảo sát mức sống dân cư (VHLSSs). Ngoài ra, Hội thảo cũng sẽ trình bày kết quả nghiên cứu thực tiễn chủ đề “Chăm sóc trẻ em và việc làm của bố mẹ: Kết quả từ Việt Nam”.

Dự kiến Hội thảo sẽ kết thúc vào ngày 19/12/2018.

Một số hình ảnh Hội thảo:

Lãnh đạo Vụ Xã hội Môi trường cùng chuyên gia và đại biểu tham dự Hội thảo

Ông Nguyễn Việt Cường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong, chuyên gia Ngân hàng Thế giới trình bày tại Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

Minh Ánh