Hội thảo tham vấn Báo cáo điều tra các Mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ 2020-2021

Sáng ngày 5/10/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo tham vấn Báo cáo điều tra các Mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ 2020-2021. Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo bà Ngô Thị Quỳnh Hoa, đại diện Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam; đại diện các bộ/ngành có liên quan, các viện nghiên cứu; các đơn vị thuộc TCTK; các tổ chức Liên hợp quốc; tổ chức phi chính phủ.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cho biết, cuối năm 2020 và đầu năm 2021, TCTK đã tiến hành cuộc điều tra các Mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ, với sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc và sự hỗ trợ tài chính của Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam. Điều tra SDGCW 2020-2021 chú trọng thu thập các thông tin về chăm sóc và bảo vệ trẻ em trong hộ gia đình, tình trạng sức khỏe, cuộc sống của phụ nữ trong độ tuổi từ 15 đến 49 và một số thông tin đánh giá đời sống của nam giới tuổi từ 15 đến 49.

Cuộc Điều tra SDGCW 2020-2021 về trẻ em và phụ nữ Việt Nam đưa ra nhiều chỉ tiêu tổng hợp, nhằm cung cấp thêm thông tin, bổ sung khoảng trống về số liệu phục vụ đánh giá các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam theo chuẩn quốc tế và không nhằm thay thế các nguồn dữ liệu sẵn có khác của Việt Nam. Vì vậy, để góp phần hoàn thiện Báo cáo kết quả Điều tra SDGCW 2020-2021, Phó Tổng cục trưởng mong muốn lắng nghe ý kiến đóng góp, phản hồi của các chuyên gia từ tổ chức Liên hợp quốc, các tổ chức phi chính phủ, các đại diện từ bộ/ngành, viện nghiên cứu nhằm giúp TCTK tiếp tục sản xuất các sản phẩm thông tin thống kê có chất lượng, kịp thời phục vụ công tác quản lý, giám sát việc thực hiện các chính sách của nhà nước và nhu cầu của người dùng tin.

Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, bà Ngô Thị Quỳnh Hoa, đại diện Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam cũng chia sẻ, đối với bất kỳ cuộc điều tra nào, tham vấn kỹ thuật với các cơ quan hữu quan có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thiện báo cáo chính. Hội thảo tham vấn các chuyên gia ngày hôm nay là một sự kiện quan trọng trong việc bảo đảm chất lượng số liệu điều tra. Số liệu cập nhật và chuẩn xác về tình hình trẻ em, phụ nữ và nam giới, đặc biệt là về các nhóm yếu thế trên cả nước sẽ giúp cho Việt Nam giám sát được tiến trình phát triển bền vững, từ đó, thực hiện thành công cam kết “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Bà Ngô Thị Quỳnh Hoa, đại diện Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, đại diện TCTK trình bày Báo cáo kết quả Điều tra SDGCW 2020-2021. Báo cáo gồm 11 Chương và 5 Phụ lục, bao trùm 4 nhóm thông tin về trẻ em; phụ nữ và nam giới trong độ tuổi từ 15-49 và các thông tin đặc trưng hộ gia đình như: tử vong trẻ em; sức khỏe phụ nữ và bà mẹ; sức khỏe và phát triển trẻ em; học tập; bảo vệ khỏi bạo lực và bóc lột; nước sạch và vệ sinh môi trường; bình đẳng tiếp cận cơ hội.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp, khuyến nghị về các nội dung trong Báo cáo kết quả Điều tra SDGCW 2020-2021.

Kết luận Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến đánh giá cao các ý kiến đóng góp, các khuyến nghị chuyên sâu về kỹ thuật liên quan đến các nội dung trong Báo cáo kết quả Điều tra SDGCW 2020-2021 của các đại biểu tham dự Hội thảo. TCTK sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp và các khuyến nghị của các đại biểu tham dự, đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để hoàn thiện sản phẩm để công bố kết quả Điều tra SDGCW 2020-2021.

Toàn cảnh Hội thảo

Khương Duy