Hội thảo về Bigdata của ESS năm 2016

Kỳ họp lần thứ 22 của Ủy ban Hệ thống Thống kê châu Âu diễn ra vào ngày 22 tháng 9 năm 2014. Tại kỳ họp, Ủy ban đã thảo luận việc ứng dụng dữ liệu lớn Bigdata vào công tác hiện đại hóa thống kê, đồng thời đây cũng là kỳ họp mà Ủy ban Hệ thống Thống kê châu Âu đã thông qua bản đề xuất về lộ trình và chương trình hành động đối với Bigdata. Mục đích chung của lộ trình là cho phép Hệ thống thống kê châu Âu (ESS) từng bước tiếp cận với các nguồn dữ liệu lớn trong quá trình đưa ra các số liệu thống kê của châu Âu cũng như các quốc gia, lộ trình bao gồm 3 giai đoạn. Trong khi đó, chương trình hành động gồm các hoạt động liên quan tới các hoạt động thực hiện các chương trình thí điểm. Mục tiêu của các chương trình thí điểm nhằm tích lũy các kinh nghiệm trong việc sử dụng bigdata cho thống kê hành chính.

Tiếp nối những kết quả đã đạt được trong kỳ họp trước, Hội thảo về Bigdata của ESS năm 2016 được tổ chức bởi cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat), sẽ diễn ra vào ngày 13 và 14 tháng 10 năm 2016 tại Ljubljana, thủ đô của Slovenia.

Mục tiêu của hội thảo nhằm trình bày và thảo luận sự phát triển của công tác Bigdata đối với thống kê chính thức trong thời gian gần đây tại châu Âu, các kết quả chính mà Hệ thống thống kê châu Âu đã đạt được về Big data và các kết quả trung gian trong nghiên cứu Bigdata của Eurostat liên quan tới tính pháp lý, cộng đồng, luật pháp và các vấn đề về kỹ năng.

Kết cấu Hội thảo dựa theo cấu trúc của lộ trình và chương trình hành động đối với Bigdata, đặc biệt là các dự án Bigdata do hệ thống thống kê châu Âu thực hiện. Các kết quả chính của Hội thảo Bigdata của ESS năm 2016 được phản hồi từ những người tham gia sẽ giúp phát triển hơn nữa định hướng liên quan đến các hoạt động tiếp theo.

Chương trình làm việc cụ thể xin tham khảo địa chỉ dưới đây:

http://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/programme-ess-big-data-workshop-2016_en

Minh Ánh (tổng hợp)