Hội thảo về đạo đức trong các tổ chức thống kê hiện đại

Hội thảo về đạo đức trong các tổ chức thống kê hiện đại dự kiến được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 3 năm 2024 tại Geneva, Thụy Sỹ.

Xã hội đang trải qua những thay đổi liên tục và phức tạp, do vậy đòi hỏi sự thích ứng liên tục trong lĩnh vực thống kê chính thức. Do đó, các cơ quan Thống kê quốc gia (NSO) phải đối mặt với thách thức trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về dữ liệu đa dạng, kịp thời với số lượng lớn. Để giải quyết vấn đề này, các NSO đang mở rộng ngoài các phương pháp truyền thống, sử dụng các nguồn dữ liệu thay thế và kết hợp khoa học dữ liệu và kỹ thuật tích hợp dữ liệu hiện đại. Những tiến bộ nhanh chóng này đẩy NSO vào vùng nước chưa được khám phá, không chỉ về khía cạnh kỹ thuật và phương pháp luận, mà còn vượt ra ngoài chính sách và hướng dẫn của tổ chức, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết của đạo đức dữ liệu. Trong môi trường dữ liệu ngày càng cạnh tranh, việc duy trì niềm tin của công chúng là rất quan trọng, đòi hỏi phải chủ động truyền đạt các giá trị và thực tiễn đạo đức để ngăn chặn bất kỳ sự mất niềm tin nào vào các cơ quan thống kê. Đồng thời, đạo đức trong NSO ngày càng trở nên quan trọng. Sự lan truyền thông tin sai lệch trong thời đại truyền thông xã hội khiến tầm quan trọng của NSO, cơ quan thông tin độc lập ngày càng tăng. Do đó, bản thân các NSO phải đóng vai trò là tác nhân đạo đức bằng cách duy trì hành vi đạo đức chứ không chỉ dựa vào cá nhân nhân viên. Các nhà lãnh đạo trong NSO đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thực hành đạo đức thông qua giao tiếp hiệu quả, nhấn mạnh các giá trị của tổ chức và giúp nhân viên nhận thức được hậu quả của việc không tuân thủ các quy tắc ứng xử. Do tính chất nhạy cảm của dữ liệu họ xử lý, các cơ quan thống kê phải duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất.

Hội thảo về đạo đức trong các tổ chức thống kê hiện đại nhằm mục đích quy tụ các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới để trao đổi kinh nghiệm và bài học rút ra từ những thách thức này. Đối tượng mục tiêu của cuộc họp bao gồm các nhà quản lý cấp cao và cấp trung chịu trách nhiệm về đạo đức kinh doanh, thể chế và dữ liệu cũng như các chuyên gia truyền thông xử lý các vấn đề đạo đức trong các tổ chức thống kê. Đối tượng mục tiêu của hội thảo bao gồm các nhà quản lý cấp cao và cấp trung chịu trách nhiệm về đạo đức nghiệp vụ, thể chế và dữ liệu trong các NSO, cũng như các chuyên gia truyền thông xử lý các vấn đề đạo đức trong các NSO.

Thông tin chi tiết về hội thảo, xem tại: https://unece.org/info/Statistics/events/383575

Phạm Hạnh (lược dịch)

Nguồn: https://unece.org/info/Statistics/events/383575