Hội thảo về dự thảo Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

Ngày 21 tháng 9 năm 2017, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội thảo về dự thảo Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có các Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Liệu, Vũ Thanh Liêm; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê; đại diện các Bộ, ban, ngành có liên quan.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm nhấn mạnh việc xây dựng Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia là rất quan trọng, nhằm thực hiện Điều 41, Điều 71 của Luật Thống kê năm 2015 và Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Đồng thời, Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia phải bảo đảm được 5 nguyên tắc: (1) Đáp ứng đầy đủ thông tin phục vụ biên soạn hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; (2) Có tính khả thi; (3) Đảm bảo thống nhất, đồng bộ; (4) Đảm bảo tính so sánh; (5) Đảm bảo tính kịp thời.

Tại Hội thảo, ông Trần Tuấn Hưng, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin trình bày các nội dung của dự thảo Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia. Dự thảo Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia áp dụng đối với 21 Bộ, ngành bao gồm 104 biểu, chia thành 3 phần:

– Phần I: Những quy định chung về chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành (bao gồm: Phạm vi thống kê; Đơn vị báo cáo; Đơn vị nhận báo cáo;  Ký hiệu biểu; Kỳ báo cáo; Thời hạn nhận báo cáo; Phân ngành kinh tế, loại hình kinh tế, danh mục đơn vị hành chính sử dụng trong Chế độ báo cáo; Phương thức gửi báo cáo);

– Phần II: Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành (bao gồm: Ký hiệu biểu mẫu; Tên biểu mẫu báo cáo; Kỳ báo cáo; Ngày nhận báo cáo);

– Phần III: Biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với từng Bộ, ngành (bao gồm: Biểu mẫu báo cáo; Hướng dẫn cách ghi biểu mẫu báo cáo, gồm: Khái niệm, phương pháp tính, cách ghi biểu, nguồn số liệu).

Ông Hưng cũng nhấn mạnh quá trình xây dựng Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia luôn tuân thủ theo các nguyên tắc: (1) Bảo đảm đáp ứng đầy đủ thông tin thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; (2) Bảo đảm tính khả thi: có thể thực hiện được trong thực tế; (3) Bảo đảm tính thống nhất, không trùng lặp; (4) Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã có những ý kiến đóng góp, thảo luận và trao đổi tích cực về các nội dung của dự thảo Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia sao cho phù hợp với các nguyên tắc đề đã đề ra, đặc biệt là tính khả thi và nhằm đạt được sự đồng thuận, thống nhất giữa Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành.

Kết luận Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm đánh giá cao sự tham gia và đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia của các Bộ, ngành cũng như của các đơn vị trong Tổng cục Thống kê. Để hoàn thiện dự thảo Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia, Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin với vai trò là đầu mối, cùng với các đơn vị trong Tổng cục Thống kê xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể với từng Bộ, ngành trong thời gian tới nhằm thống nhất các thuật ngữ sử dụng, giải thích rõ nội hàm các chỉ tiêu, phân tổ và sự đồng bộ giữa các biểu mẫu báo cáo.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì Hội thảo

Ông Trần Tuấn Hưng, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin trình bày dự thảo Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

Quang cảnh Hội thảo

ĐBH