Hội thảo về Dự thảo Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030

Nhằm hoàn thiện Dự thảo Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trước khi trình Thủ tướng Chính phủ, sáng ngày 20/12/2016, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thảo “Dự thảo Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030”. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo gồm có Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Liệu, Vũ Thanh Liêm; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; đại diện lãnh đạo Cục Thống kê Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Nam Định, Hà Nam.

Sau lời phát biểu khai mạc và chỉ đạo của ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK, trình bày quá trình soạn thảo Đề án và các nội dung chính của dự thảo các tài liêu, gồm: Tờ trình và quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án, Đề án, Bảng tổng hợp tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương.

Hội thảo đã dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận và đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện Dự thảo các tài liệu nói trên. Các ý kiến tập trung góp ý về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện Đề án.

Kết thúc Hội thảo, ông Nguyễn Bích Lâm đánh giá cao sự cố gắng của Viện Khoa học Thống kê trong quá trình dự thảo Đề án và các tài liệu liên quan để trình Bộ trưởng Bộ KH&ĐT xem xét để trình Thủ tướng Chính phủ. Vấn đề quản lý chất lượng thống kê là vấn đề phức tạp, phạm vi rộng liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực. Đề án được phê duyệt và triển khai thực hiện sẽ làm minh bạch quá trình sản xuất thống kê của các cơ quan thống kê nhà nước, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Đề án sẽ là giải pháp quan trọng để nhanh chóng đưa Luật thống kê 2015 vào cuộc sống. Tổng cục trưởng đề nghị Viện KHTK tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các địa biểu, khẩn trương hoàn thiện các tài liệu để trình Thủ tướng Chính phủ vào ngày 26 tháng 12 năm 2016.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

 Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, phát biểu chỉ đạo Hội thảo

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, trình bày tại Hội thảo

Mạnh Hùng