Hội thảo về GDDS, SDDS và DQAF

Trong hai ngày 04 và 05/3/2014, tại Hội trường 503 nhà E, Tổng cục Thống kê, số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Vụ Thống kê Tổng hợp đã tổ chức “Hội thảo với các chuyên gia Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)”.

Ông Đậu Ngọc Hùng, Điều phối viên của IMF, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp, Tổng cục Thống kê chủ trì hội thảo. Các đại biểu tham dự hội thảo, gồm có: Đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thống kê, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban dân số Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Công thương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chuyên gia đến từ IMF.

Hội thảo đã được nghe bà Yin-Fun Lum và ông Jisung Moon chuyên gia đến từ IMF trình bày các nội dung: (i) Giới thiệu chung về các sáng kiến của IMF và yêu cầu của các nước tham gia hệ thống công bố số liệu Chung (GDDS) ; tiêu chuẩn công bố số liệu đặc biệt (SDDS); (ii) Trang số liệu tóm tắt quốc gia (NSDP) và lịch phổ biến số liệu (ARC); (iii) Khung đánh giá chất lượng số liệu (DQAF); (iv) Hệ thống tích hợp báo cáo (ICS).

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã thảo luận và đưa ra các câu hỏi liên quan đến GDDS, SDDS, NSDP, ARC, DQAF và ICS của Việt Nam và quốc tế; khả năng vận dụng vào thực tiễn số liệu của Việt Nam. Các khuyến nghị và đề xuất phù hợp cho bối cảnh của Việt Nam và khu vực.

Kết thúc Hội thảo, Ông Đậu Ngọc Hùng đã đánh giá cao chất lượng của các bài trình bày và những kinh nghiệm chia sẻ từ các ông bà chuyên gia, các đại biểu tham dự, cảm ơn các đại biểu tham dự đã có những nghiên cứu, nhận định và các trao đổi rất sát thực, hiệu quả. Tại đây ông cũng đề nghị các đại biểu tham dự tiếp tục có những câu hỏi, các ý kiến trao đổi với chuyên gia và gửi về Vụ Thống kê Tổng hợp, Tổng cục Thống kê./.

Toàn cảnh Hội nghị

Hà Mạnh Hùng