Hội thảo về hoạt động Thống kê hộ tịch, sinh tử; các hệ thống quản lý định danh và quy trình làm các báo cáo thống kê về sinh tử cho các nước Đông Địa Trung Hải (Nhóm 1)

Từ ngày 19 đến ngày 23/3/2018, Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc (UNSD) phối hợp với Văn phòng Đông Địa Trung Hải của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO-EMRO) tổ chức Hội thảo về hoạt động thống kê hộ tịch, sinh tử; các hệ thống quản lý định danh và quy trình làm các báo cáo thống kê về sinh tử cho các nước Đông Địa Trung Hải (Nhóm 1) tại Casablanca, Ma-rốc. Ngôn ngữ được sử dụng trong Hội thảo là tiếng Anh và tiếng Ả Rập.

Hội thảo nhằm nâng cao kiến ​​thức và kỹ năng của các nhà thống kê, nhân viên đăng ký hộ tịch, nhân viên quản lý định danh và nhân viên y tế trong việc thực hiện nguyên tắc và khuyến nghị cho một Hệ thống thống kê định danh, Revision* 3 và Sổ tay sửa đổi về đăng ký hộ tịch và hệ thống thống kê định danh: Quản lý, vận hành và bảo dưỡng cũng như cung cấp cho người tham gia thực hành hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện các báo cáo thống kê định danh từ hồ sơ đăng ký hộ tịch và nâng cao năng lực của họ để xác định những trở ngại và thách thức nhằm bao quát được toàn bộ những hệ thống đó.

Hội thảo cũng sẽ cung cấp một diễn đàn để trao đổi kinh nghiệm quốc gia trong việc đánh giá số liệu thống kê định danh và thảo luận về năng lực của các nước tham gia cung cấp các số liệu thống kê định danh quốc gia về chất lượng cho việc tổng hợp và phổ biến quốc tế. Các thực tiễn hiện tại để thiết lập một khuôn khổ toàn diện bao gồm: Thống kê hộ tịch, sinh tử và Hệ thống quản lý định danh sẽ được xem xét lại.

Ngọc Mai (lược dịch)

Nguồn: https://unstats.un.org/unsd/events/?Id=441

Revision là bản sao của một bài đăng dùng để xem lại các phiên bản bài đăng trước đó, được lưu tự động vào cơ sở dữ liệu.