Hội thảo về phân tích, bộ dữ liệu khoa học

Hội thảo lần thứ 4 về “Phân tích nâng cao và dữ liệu khoa học” tập hợp được các nhà nghiên cứu và các nhà lãnh đạo từ các học viện và các bộ quản lý để chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận về giá trị của các phân tích dữ liệu lớn (Big Data) trong việc chăm sóc sức khỏe và các lĩnh vực nghiên cứu khác.

Hội thảo này sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 10 năm 2016, tại Trường Kinh tế Warsaw (Warsaw, Ba Lan), là cơ hội để kiểm tra cách tính toán quy mô lớn, phân tích nâng cao, công nghệ tiên tiến khác giúp khám phá các lựa chọn điều trị mới, tối ưu hóa việc chẩn đoán, cải thiện chăm sóc bệnh nhân, và thúc đẩy phát triển thuốc. Phương châm của hội thảo là “thống kê sinh học – High-dimensional, Big Data & Analytics”. Các diễn giả chính bao gồm Tomasz Burzykowski, giáo sư thống kê sinh học và toán sinh học tại Đại học Hasselt; Phó Chủ tịch, Viện Nghiên cứu phát triển ma tuý quốc tế (IDDI) tại Louvain-la-Neuve, Bỉ; Jack Shostak, Giám đốc Viện nghiên cứu thống kê lâm sàng ở Durham, Bắc Carolina, Mỹ.

Nguồn: http://www.worldofstatistics.org/files/2016/07/WOS_newsletter_07142016.pdf

Đoàn Dũng