Hội thảo xây dựng nội dung Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030

Sáng ngày 19/5/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo xây dựng nội dung Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo cùng chuyên viên một số đơn vị thuộc TCTK, thành viên Tổ biên tập xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030.

Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cho biết, để triển khai thực hiện Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Tổ biên tập xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030 (thành lập theo Quyết định số 501/QĐ-TCTK ngày 07/4/2022) sẽ tập trung thảo luận các nội dung liên quan tới Điều 2 tại Quyết định 01/2019/QĐ-TTg bao gồm những nội dung: Biên soạn tài liệu hướng dẫn thực hiện; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê nhà nước theo Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030. Phó Tổng cục trưởng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung liên quan để làm rõ, hoàn thiện và thống nhất nhằm triển khai xây dựng Thông tư hướng dẫn theo đúng quy định và đảm bảo tiến độ đề ra.

Tại Hội thảo, Ông Nguyễn Đình Khuyến đại diện Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê (Vụ PPCĐ) đã trình bày nội dung xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030. Theo đó, dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030 bao gồm 15 nội dung kèm phụ lục biểu mức đánh giá chất lượng theo mỗi nội dung tiêu chí chất lượng. Nội dung tiêu chí chất lượng thống kê bao gồm 19 tiêu chí, chia làm 92 nội dung tiêu chí tương ứng.

Hội thảo cũng dành nhiều thời gian cho các đại biểu tham dự trình bày ý kiến góp ý đối với nội dung Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước như: Chỉnh sửa cách sử dụng từ ngữ; trao đổi, thảo luận về tiêu chí đánh giá; góp ý, sửa đổi đối với từng tiêu chí cụ thể…

Toàn cảnh buổi Hội thảo

Kết luận tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến đánh giá cao sự chuẩn bị, tinh thần trách nhiệm của Vụ PPCĐ với công việc. Theo đó, với những nội dung ý kiến đã được thảo luận và thống nhất, Phó Tổng cục trưởng đề nghị Vụ PPCĐ tiếp tục  tổng hợp ý kiến, phối hợp thực hiện với các Vụ để hoàn thiện Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030 đáp ứng được các yêu cầu đánh giá của các tổ chức quốc tế, đảm bảo đúng theo yêu cầu đặt ra./.