Hội thảo Xây dựng thí điểm cơ sở dữ liệu Niên giám thống kê cấp Tỉnh

Sáng ngày 12 tháng 11 năm 2015, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo Xây dựng thí điểm cơ sở dữ liệu Niên giám thống kê cấp Tỉnh dưới sự tài trợ của World Bank. Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK – chủ trì Hội thảo; ông Đinh Kiến Quốc – chuyên gia tư vấn; ông Vũ Hoàng Linh – Đại diện World Bank; lãnh đạo các đơn vị TCTK và một số Cục Thống kê tỉnh, thành phố.

Sau lời phát biểu khai mạc Hội thảo của ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, các đại biểu tham dự Hội thảo được nghe ông Đinh Kiến Quốc giới thiệu về cơ sở dữ liệu Niên giám thống kê cấp Tỉnh, và được xem bản Demo chạy thử nghiệm tại địa chỉ: http://thanhhoa.gso.gov.vn. Bản Demo thử nghiệm được xây dựng dựa trên số liệu thống kê của Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa, gồm 13 lĩnh vực như trong Niên giám thống kê.

Các đại biểu tham dự Hội nghị được nghe bài tham luận từ Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình; đồng thời được nghe nhiều ý kiến góp ý của các vị đại biểu, hầu hết các ý kiến đều nhất trí rằng việc xây dựng cơ sở dữ liệu này là hết sức cần thiết để nâng cao chất lượng phổ biến thông tin đến đông đảo người dùng, cơ sở dữ liệu này về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng cần nâng cao hơn nữa chức năng liên kết và tính toán các chỉ tiêu thứ sinh, liên kết các chỉ tiêu giữa các nhóm khác nhau, hoặc liên kết số liệu giữa 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố với nhau.

Kết thúc Hội thảo, ông Nguyễn Bích Lâm đánh giá cao vai trò của chuyên gia, cũng như ghi nhận ý kiến góp ý từ các vị đại biểu và giao Vụ Thống kê Tổng hợp tiếp tục chủ trì, thống nhất hoàn thiện các nội dung yêu cầu về cơ sở dữ liệu, đặc biệt chú ý bổ sung phần giải thích các chỉ tiêu (metadata) cho người dùng tin.

Toàn cảnh buổi Hội thảo

Vũ Lan Phương