Hội thảo xin ý kiến Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics

Sáng ngày 07/12/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo xin ý kiến Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics. Phó Tổng cục trưởng TCTK ông Nguyễn Trung Tiến chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc TCTK; các thành viên thuộc Tổ biên tập xây dựng Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics, đại diện một số bộ, ngành, Hiệp hội dịch vụ logistics Việt Nam.

Phát biểu Hội thảo, ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK cho biết, thực hiện nhiệm vụ xây dựng Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics được Thủ tướng Chính phủ phân công tại Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025, TCTK đã tiến hành xây dựng Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật 2015.

Ngày 18/8/2021, TCTK gửi Công văn số 1210/TCTK-PPCĐ về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics tới các bộ, ngành và địa phương. Tính đến ngày 08/11/2021, TCTK đã nhận được văn bản góp ý của 23/27 Bộ, ngành (các bộ, ngành chưa có văn bản góp ý là các đơn vị không có chỉ tiêu liên quan quy định trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics); 57/63 địa phương.

Ngày 06/12/2021, TCTK đã nhận được văn bản thẩm định của Vụ Pháp chế – Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Để tiếp tục hoàn thiện và xây dựng Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics, TCTK tổ chức hội thảo xin ý kiến các thành viên Tổ biên tập, các bộ, ngành và các đơn vị liên quan.

Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe đại diện Vụ Phương pháp Chế độ và Quản lý chất lượng thống kê (Vụ PPCĐ), TCTK trình bày giải trình các ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương. Theo đó, Dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics có 8 nhóm với 63 chỉ tiêu, bao gồm: Nhóm kết cấu hạ tầng (13 chỉ tiêu); Phương tiện vận tải (6 chỉ tiêu); Đào tạo nguồn nhân lực (6 chỉ tiêu); Doanh nghiệp, lao động (7 chỉ tiêu); Thương mại, dịch vụ (13 chỉ tiêu); Ứng dụng công nghệ thông tin trong thủ tục hành chính (3 chỉ tiêu); Thời gian, chi phí logistics (6 chỉ tiêu); Năng lực và chất lượng dịch vụ logistics (9 chỉ tiêu). Hội thảo cũng đã dành thời gian cho các đại biểu đóng góp ý kiến, thảo luận các nội dung liên quan.

Kết thúc Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến đánh giá cao các ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu tham dự Hội thảo. Phó Tổng cục trưởng đề nghị Vụ PPCĐ, Tổ biên tập tiếp tục hoàn thiện, tổng hợp để xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics đảm bảo đúng thủ tục, thời gian theo kế hoạch.

Toàn cảnh cuộc Hội thảo

Khương Duy