Họp tổ công tác Chiến lược Thống kê

Nhằm lấy ý kiến xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 và Báo cáo Tổng kết chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2011-2020, sáng ngày 08/02/2021, tại Hà Nội Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Họp tổ công tác Chiến lược Thống kê do Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thi Hương chủ trì cuộc Họp.

Tham dự cuộc họp có các Phó tổng cục trưởng TCTK Pham Quang Vinh, Nguyễn Trung Tiến; Thủ trưởng các đơn vị thuộc TCTK; thành viên Tổ chiến lược Thống kê.

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thi Hương và các Phó tổng cục trưởng Pham Quang Vinh,
Nguyễn Trung Tiến tại cuộc Họp

Phát biểu tại cuộc Họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Thi Hương cho rằng, trên tinh thần khẩn trương theo kế hoạch chi tiết hàng tuần hàng tháng. Viện Khoa học Thống kê và các chuyên gia đã bám sát tiến độ xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 và Báo cáo Tổng kết chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2011-2020.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thi Hương yêu cầu các đại biểu tập trung xem xét để thống nhất nội dung ý kiến tập trung xây dựng chiến lược Ngành đồng thời mỗi đơn vị ở các lĩnh vực khác nhau sẽ cụ thể hóa các nội dung của kế hoạch chiến lược theo từng năm và các nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị để trên cơ sở đó có đề xuất về nguồn lực, con người, tài chính và các điều kiện khác, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu chiến lược phát triển Thống kê.

Tại cuộc Họp các đại biểu tập trung thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp, trao đổi xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 và Báo cáo Tổng kết chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2011-2020. Theo đó, về cơ bản các đại biểu nhất trí nội dung báo cáo đưa ra và  đóng góp một số ý kiên  như: Báo cáo tổng kết cần có ý kiến giải trình; cần xem xét làm việc lại với Bộ Tài chính về chỉ số tài chính; cần có giải pháp tốt hơn trong kết nối Thống kê với các Bộ, ngành; tạo thuận lợi kết nối các cơ sở dữ liệu giữa người cung cấp thông tin và TCTK…

Toàn cảnh cuộc Họp

Qua ý kiến đóng góp của các đại biểu tại cuộc Hop, Phó tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cho rằng, hiện các, bộ, ngành đã quan tâm tới công tác thống kê. Vấn đề đặt ra hiện nay là kết nối hiệu quả của thống kê tại các bộ, ngành với TCTK.

Theo Phó tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh cần xem xét lại đánh giá chỉ số năng lực TCTK Việt Nam và đánh giá chung về TCTK Việt Nam, làm việc lại với Bộ Tài chính về các chỉ số.

Kết thúc cuộc Họp Tổng cục trưởng Nguyễn Thi Hương đánh giá cao các ý kiến đóng góp xây dựng của các đại biểu và thành viên Tổ chiến lược vào Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 và Báo cáo Tổng kết chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2011-2020. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại cuộc Họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Thi Hương yêu cầu rà soát lại mục tiêu cụ thể; Đề nghị Viện Khoa học Thống kê tiếp thu rà soát cập nhật ý kiến các Vụ đóng góp để hoàn thiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 và Báo cáo Tổng kết chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2011-2020./.

Nguồn: http://consosukien.vn/