Hệ thống luyện thi trắc nghiệm

Viện Khoa học Thống kê xây dựng hệ thống luyện thi trắc nghiệm nhằm giúp các bạn học tập, ôn luyện kiến thức thống kê, kiến thức chung… và để làm quen với thi trắc nghiệm trên máy tính. Các bạn truy cập vào đường link: https://ontap.vienthongke.vn/ để luyện thi.

Chi tiết liên hệ: Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn thống kê, Viện Khoa học Thống kê

Ms Hương: 0988580695