Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước (Chương trình Chuyên viên chính) tại Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN (Chương trình Chuyên viên chính) được tổ chức tại TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai là lớp thứ 6 trong Kế hoạch đào tạo công chức, viên chức năm 2015 của Tổng cục Thống kê, sáng 27/3/2015. Tham dự buổi Lễ khai giảng có đại diện lãnh đạo Viện Khoa học Thống kê (KHTK); Trường Trung cấp Thống kê Đồng Nai và gần 70 học viên là công chức, viên chức các Cục Thống kê, đơn vị sự nghiệp thuộc TCTK khu vực phía Nam. Bà Hoàng Thu Hiền, Phó Viện trưởng Viện KHTK đã phát biểu khai giảng lớp học.

Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN được tổ chức trong 06 tuần từ ngày 27/3 – 07/5/2015. Nội dung chương trình học gồm 17 chuyên đề, 3 chuyên đề báo cáo, tiểu luận, kiểm tra sẽ cung cấp cho các học viên về kiến thức Quản lý Nhà nước, các kĩ năng sử dụng trong Quản lý Nhà nước. Giảng viên của lớp học đến từ Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh và Viện KHTK. Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ và đây là một trong những điều kiện cần để các học viên thi chuyển ngạch từ thống kê viên và tương đương  lên ngạch thống kê viên chính và tương đương.

Thu Hiền

Một số hình ảnh

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Các học viên và giảng viên chụp ảnh lưu niệm