Khai giảng lớp bồi dưỡng phân tích thống kê với dữ liệu lớn bằng ứng dụng R

Nhằm trang bị thêm kiến thức nền tảng, tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho các viên chức, từ ngày 8-11/04/2024, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) tổ chức khóa bồi dưỡng phân tích dữ liệu sử dụng ứng dụng R và các mô hình phân tích thống kê, biểu diễn đồ họa.

Phát biểu khai mạc lớp học, ông Nguyễn Trí Duy, Phó Viện trưởng phụ trách Viện KHTK đã quán triệt đây là lớp học rất cần thiết cho các viên chức của Viện để nâng cao kỹ năng xử lý và phân tích dữ liệu vì vậy yêu cầu các học viên phải nghiêm túc học tập, trao đổi, tăng cường tương tác để lĩnh hội kiến thức được đầy đủ nhất. Sau khóa học các học viên tiếp tục thực hành, xử lý để thành thạo và ứng dụng được vào nghiên cứu và phân tích dữ liệu. Đối với giảng viên cố gắng truyền đạt tối đa kiến thức, kinh nghiệm và hướng dẫn xử lý trực tiếp vào những bộ dữ liệu chúng ta đã thu thập về giá nhưng chưa xử lý được cũng như các bộ dữ liệu khác để có thể giúp học viên thực hành thực tế để giúp tiếp thu nhanh và hiệu quả.

Phó Viện trưởng phụ trách Nguyễn Trí Duy phát biểu khai mạc tại lớp học

Khóa bồi dưỡng hướng đến các mục tiêu giúp các học viên hiểu rõ hơn việc ứng dụng thống kê, phân tích dữ liệu và giải quyết các bài toán nghiệp vụ thống kê; Các công cụ thực hiện phân tích dữ liệu hiện đại; Kiến thức nền tảng về học máy và khai phá dữ liệu, đặc biệt là các thuật toán hỗ trợ phân tích, dự báo; Các kỹ thuật cơ bản mô hình hóa dữ liệu; Sử dụng R và Rstudio để xây dựng một hệ thống phân tích dự báo.

Giảng viên đã xây dựng 4 chuyên đề giảng dạy: (1) Tổng quan về quy trình phân tích dữ liệu; (2) Phân tích nhóm thông kê so sánh nhóm; (3) Phân tích các yếu tố ảnh hưởng của mô hình tuyến tính; (4) Phân tích nhân tố và phân tích cụm.

Trong suốt quá trình học tập, các học viên đã thảo luận sôi nổi, đưa ra các câu hỏi đối với giảng viên. Từ đó, đã được tiếp cận kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu ứng dụng R để áp dụng phục vụ cho công việc chuyên môn.

 Một số hình ảnh của lớp học:

Các học viên tập trung và thực hiện nghiêm túc quy chế lớp học

Minh Tiến