Khảo sát kinh tế của OECD về Indonesia

Vào lúc 15h (theo giờ Jakarta) ngày 18 tháng 3 năm 2021 OECD sẽ giới thiệu một cuộc Điều tra kinh tế mới về Indonesia. Khảo sát sẽ xem xét những thách thức mới mà nền kinh tế Indonesia phải đối mặt do hậu quả của cuộc khủng hoảng COVID-1. Đồng thời thảo luận các cách để thúc đẩy một sự phục hồi mạnh mẽ, xanh và toàn diện cho nền kinh tế Indonesia. Khảo sát đi sâu về đầu tư, giáo dục, kỹ năng và những cải cách thị trường lao động và tìm cách giúp nâng cao mức sống và phúc lợi xã hội.

Angel Gurría, Tổng thư ký OECD  sẽ đưa ra các thông điệp chính của Cuộc khảo sát và đưa ra câu hỏi trong một cuộc họp báo trực tuyến với Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani Indrawati bắt đầu lúc 15:00 giờ Jakarta. Andrea Goldstein, Chuyên gia kinh tế cao cấp của OECD, sẽ trình bày chi tiết hơn về các phát hiện và khuyến nghị của Khảo sát, đồng thời sẽ trả lời các câu hỏi của báo chí và những người tham gia khác.

Linh đăng ký hội thảo trực tuyến tại: https://meetoecd1.zoom.us/webinar/register/WN_yXzN2grKRFWVmix90UmAgw

Ngọc Mai (lược dịch)

Nguồn: https://www.oecd.org/newsroom/oecd-economic-survey-of-indonesia-thursday-18-march-at-3pm-jakarta-time.htm