Khóa học “Hướng dẫn phương pháp rà soát, xây dựng Kiến trúc tổng thể”

Khóa học “Hướng dẫn phương pháp rà soát, xây dựng Kiến trúc tổng thể” được Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Cơ quan Thống kê Italia tổ chức từ ngày 03-07/4/2023 tại Tổng cục Thống kê, trong khuôn khổ Dự án “Cải thiện hệ thống thống kê quốc gia Việt Nam” do Chính phủ Italia tài trợ.

Tham dự khóa học là các học viên tham gia trong lĩnh vực xây dựng chiến lược, quy trình sản xuất thông tin thống kê, xử lý dữ liệu … từ các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê. Giảng viên là nghiên cứu viên cao cấp, bà Nadia Mignolli, Cơ quan Thống kê Ý, người trực tiếp tham gia xây dựng kiến trúc tổng thể của Cơ quan Thống kê Ý.

Toàn cảnh khóa học

Mục tiêu của khóa học: (1) trao đổi sâu thêm các kiến trúc tổng thể, kiến trúc nghiệp vụ, quy trình sản xuất thông tin thống kê đang được áp dụng ở Ý và các nước châu Âu như GAMSO, GSBPM và cách mà Cơ quan Thống kê Ý triển khai áp dụng. (2) Phân tích hiện trạng tại Tổng cục Thống kê, đặc biệt tập trung vào các quy trình và hoạt động sản xuất, so sánh với quá khứ. (3) Xem xét đề xuất những quy tắc, cơ sở hạ tâng dùng chung, tái sử dụng tài nguyên sẵn có… nhằm cải thiện kiến trúc tổng thể của Tổng cục Thống kê.

Trước khóa học này, Cơ quan Thống kê Ý đã tổ chức khóa học giới thiệu Kiến trúc tổng thể từ ngày 31/10 đến ngày 4/11/2022 tại Tổng cục Thống kê. Khóa học đã giới thiệu cơ bản về Kiến trúc tổng thể và nhấn mạnh mức độ phù hợp và vai trò của Kiến trúc tổng thể đối với cơ quan thống kê quốc gia.