Khóa học thống kê dựa trên dữ liệu lớn (Big Data)

Triển khai Kế hoạch thực hiện Dự án “Hỗ trợ Tổng cục Thống kê cải thiện chất lượng số liệu thống kê chính thức, xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia và đào tạo cán bộ” do Cơ quan Thống kê Hàn Quốc (KOSTAT) tài trợ năm 2023, Tổng cục Thống kê phối hợp với KOSTAT tổ chức khóa học thống kê dựa trên Big Data, từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 04 tháng 8 năm 2023.

Khóa học được tổ chức dưới 2 hình thức học trực tiếp tại Viện Đào tạo Thống kê Daejeon, Hàn Quốc và trực tuyến tại Tổng cục Thống kê.

– Đối với hình thức học trực tiếp: Tổng cục Thống kê đã cử 10 học viên tham dự trực tiếp tại Hàn Quốc theo Quyết định số 625/QĐ-TCTK ngày 10/7/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

– Đối với hình thức học trực tuyến: Có hơn 60 học viên tham dự là các công chức, viên chức có nhu cầu, mong muốn tìm hiểu về Big Data đến từ các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê.

Khóa học được giảng dạy bởi Tiến sĩ Kim Woo Sung, INIT và Cô Kang Young Sook, Trưởng phòng, Ocean IT.

Mục đích của khóa học:

– Nâng cao năng lực thống kê cho công chức, viên chức của Tổng cục Thống kê Việt Nam (liên quan đến Big Data)

– Tìm hiểu về quá trình và tạo Big Data, tạo dữ liệu được chuẩn hóa thông qua thu thập và làm sạch dữ liệu cũng như toàn bộ quá trình phân tích và sử dụng Big Data bằng cách sử dụng các kỹ thuật thống kê và học máy.

Một số hình ảnh của khóa học: