Khóa tập đào tạo “Sử dụng Mô hình mô phỏng chính sách chăn nuôi (LPSM) để đánh giá tác động trung và dài hạn của việc mở rộng sản xuất vào năm 2030 và 2050”

Từ ngày 03 đến ngày 07 tháng 7 năm 2023, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê kết hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO) tổ chức khóa đào tạo “Sử dụng Mô hình mô phỏng chính sách chăn nuôi (LPSM) để đánh giá tác động trung và dài hạn của việc mở rộng sản xuất vào năm 2030 và 2050”.

Khóa đào tạo được giảng dạy bởi Tiến sĩ Wondmagegn Tirkaso đến từ FAO.

 Đối tượng tham gia khóa tập huấn: công chức, viên chức của Tổng cục Thống kê và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Mục đích của khóa tập huấn:

  • Cung cấp, hỗ trợ kỹ thuật về cách quản lý dữ liệu, dự báo và xác thực để ước tính tham số của chức năng sản xuất.
  • Giới thiệu cho học viên cách phân tích năng suất và hiệu quả trong lĩnh vực chăn nuôi sử dụng các bộ dữ liệu khác nhau của Việt Nam.
  • Trang bị cho người tham gia các công cụ để sử dụng bằng chứng kinh tế cho việc lập chiến lược và kế hoạch ưu tiên đối với lĩnh vực chăn nuôi.
  • Tăng cường sự hợp tác giữa FAO-LPL và các đối tác tại Việt Nam bằng cách nâng cao kỹ năng phân tích chính sách định lượng của họ trong ngành chăn nuôi.

Một số hình ảnh của khóa học:

Tiến sĩ Wondmagegn Tirkaso đang trình bày khóa học

Học viên và giảng viên tham dự lớp tập huấn

Ngọc Mai