Khung mới đưa ra cách tiếp cận chiến lược đối với truyền thông thống kê

Số liệu thống kê có mặt ở mọi lĩnh vực và xung quanh chúng ta. Hơn thế nữa kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu. Hiếm khi chúng ta thấy một câu chuyện tin tức, cuộc tranh luận chính trị, cuộc họp báo hoặc thậm chí một cuộc tranh luận trên mạng xã hội không tham chiếu đến số liệu thống kê. Trong môi trường này, những người giám sát các số liệu — các Cơ quan Thống kê quốc gia (NSO), nơi sản xuất, quản lý và xuất bản các số liệu thống kê chính thức — có vai trò vô cùng quan trọng trong việc trao đổi với người dùng tin.

Khung Truyền thông Chiến lược mới cho các Cơ quan Thống kê đóng vai trò như một hướng dẫn để giúp họ điều hướng các nhu cầu thay đổi của vai trò này.

Truyền thông thống kê không chỉ là viết thông cáo báo chí hoặc trả lời các câu hỏi và yêu cầu của người dùng. Các NSO cần một chiến lược truyền thông hiện đại, chủ động với các thông điệp chính được xác định rõ ràng và phải sử dụng các kênh khác nhau để tiếp cận các đối tượng mục tiêu khác nhau. Điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng đó là một khái niệm tương đối mới đối với nhiều NSO, vốn có truyền thống tập trung nỗ lực và nguồn lực vào việc phổ biến — xuất bản số liệu của họ trong các bảng, cơ sở dữ liệu và đôi khi là báo cáo phân tích và để người dùng tiếp tục với nhiệm vụ tìm kiếm những gì họ cần, xử lý nó và hiểu nó. Phổ biến thường được thiết kế chủ yếu cho những người dùng chuyên nghiệp, những người biết họ đang tìm kiếm điều gì và cách giải thích nó.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều NSO nắm lấy ý tưởng rằng ‘đối tượng mục tiêu’ của họ bao gồm tất cả các loại người dùng hoặc thậm chí không phải người dùng, và giao tiếp hai chiều với công dân và cải thiện kiến thức thống kê nằm trong quyền hạn của họ.

Với suy nghĩ này, Nhóm Cấp cao về Hiện đại hóa Thống kê chính thức (HLG-MOS), một nhóm các nhà thống kê chính báo cáo cho Hội nghị các nhà thống kê châu Âu (CES) của UNECE, đã quyết định trở lại vào năm 2018 để đưa truyền thông chiến lược trở thành ưu tiên chính. Họ đã khởi động một dự án để phát triển một khung chung có thể dùng làm hướng dẫn cho từng NSO khi họ suy nghĩ lại về cách tiếp cận của mình để giao tiếp với người dùng dữ liệu và với công chúng. Khung kết quả, được phát triển bởi một nhóm chuyên gia từ 11 quốc gia – Úc, Bosnia và Herzegovina, Canada, Croatia, Ireland, Ý, Mexico, Hà Lan, Ba Lan, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ – cộng với OECD và Eurostat và được CES xác nhận, nêu bật các ví dụ thành công và bài học kinh nghiệm từ các quốc gia trong một loạt các khía cạnh của truyền thông: tái tạo thương hiệu ở Canada và Ba Lan; vấn đề và quản lý rủi ro ở Úc; và truyền thông khủng hoảng ở Hoa Kỳ.

Khung này được thiết kế để cung cấp cho các NSO các công cụ họ cần để xây dựng thông tin liên lạc vào chiến lược tổng thể của đơn vị, giúp tăng khả năng hiển thị, mức độ liên quan và nhận diện thương hiệu của họ. Nó bao gồm đầy đủ các cân nhắc về truyền thông đối với các NSO, với các khuyến nghị về các yếu tố như tiến hành sự tham gia của các bên liên quan, đánh giá thông tin liên lạc bên ngoài, xây dựng sứ mệnh và tầm nhìn cũng như tăng cường giao tiếp với nhân viên.

Khung này cung cấp hướng dẫn không chỉ về truyền đạt thông tin thống kê mà còn về truyền đạt về giá trị, mục đích và vai trò duy nhất của thống kê chính thức trong bối cảnh thống kê rộng lớn hơn. Sự cần thiết của điều này đã được nhấn mạnh trong thời kỳ đại dịch, khi các nhà sản xuất số liệu thống kê chính thức đã chứng minh và bảo vệ tầm quan trọng của việc cung cấp các số liệu đáng tin cậy, độc lập về mặt chính trị, nhanh chóng và có thể so sánh được cho các nhà hoạch định chính sách để đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi.

Một bộ sưu tập các nghiên cứu điển hình đang phát triển, được xuất bản cùng với Khung này và vẫn đang tiếp tục phát triển khi kinh nghiệm của các quốc gia tiếp tục được chia sẻ, chứng minh cách các NSO đã giao tiếp với người dùng của họ trong cuộc khủng hoảng COVID-19, cả về tác động của đại dịch đối với hoạt động của họ và với thông tin liên lạc thống kê phù hợp về đại dịch.

Công việc sẽ không kết thúc ở đây. Một Nhóm đặc nhiệm HLG-MOS dành cho Năng lực và Giao tiếp hiện đang mở rộng Khung, phát triển các hướng dẫn, ví dụ và công cụ thực tế để quản lý khủng hoảng và quản lý thương hiệu.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn: https://unece.org/general-unece/news/new-framework-sets-out-strategic-approach-statistical-communication