Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Sáng ngày 21/6/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm đến thăm và chúc mừng Viện Khoa học Thống kê nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Tham dự cùng đoàn có các Phó Tổng cục trưởng Vũ Thanh Liêm và Nguyễn Trung Tiến; đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị trong Ngành.

Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm chúc mừng những thành tích trong công tác báo chí mà Viện KHTK đã đạt được, đánh giá cao những thông tin, kiến thức của Tờ Thông tin KHTK, Trang thông tin điện tử và các ấn phẩm chuyên sâu của Viện KHTK đã được phổ biến kịp thời, chất lượng đến đội ngũ những người làm công tác thống kê và các độc giả quan tâm đến thông tin thống kê. Tổng cục trưởng, mong muốn Viện KHTK nói chung, Trung tâm Thông tin khoa học Thống kê đổi mới hơn nữa để có nhiều tin bài và sách chuyên khảo phục vụ đặc lực cho sự phát triển của Ngành

Thay mặt Viện Khoa học Thống kê, ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng kiêm Tổng Biên tập Thông tin khoa học Thống kê đã cảm ơn Lãnh đạo Tổng cục cũng như các đơn vị trong Ngành đã quan tâm, động viên và đánh giá đúng sự đóng góp của Viện KHTK trong hoạt động tuyên truyền phổ biến thông tin nói riêng và đóng góp vào sự phát triển của ngành nói chung. Viện trưởng kiêm Tổng biên tập Nguyễn Văn Đoàn sẽ nghiên cứu, lĩnh hội đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục để đổi mới các sản phẩm báo chí của Viện KHTK, trước mắt, bổ sung chuyên mục hỏi-đáp về thống kê trong ấn phẩm thông tin thống kê định kỳ và những thông tin về hoạt động của Ngành trên Trang thông tin điện tử của Viện KHTK.

Một số hình ảnh:

Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm phát biểu chúc mừng và chỉ đạo

Viện trưởng Nguyễn Văn Đoàn phát biểu và tiếp thu ý kiến

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Thái Học