Làm thế nào để thu hẹp khoảng cách đầu tư cho các mục tiêu toàn cầu

UNCTAD phát hành một hướng dẫn thiết thực để hỗ trợ các nước đang phát triển tạo thuận lợi cho đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững

Để tăng cường tài trợ cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc, các quốc gia cần có các dịch vụ chủ động và phù hợp hơn cho các nhà đầu tư.

Ước tính các nước đang phát triển cần khoảng 4 nghìn tỷ đô la hàng năm để đạt được các SDG.

Một ấn phẩm mới của UNCTAD có tựa đề “Tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững” phác thảo cách các cơ quan xúc tiến đầu tư (IPA) có thể thay đổi cuộc chơi, vì họ là đầu mối cho các nỗ lực của chính phủ nhằm tạo thuận lợi cho đầu tư nước ngoài.

UNCTAD khuyến nghị các cách để IPA giúp thúc đẩy việc thực hiện SDG thông qua tạo thuận lợi cho đầu tư.

“Họ (IPAs) có thể làm được điều này bằng cách đảm bảo rằng các dịch vụ hỗ trợ đầu tư có tính toàn diện và giải quyết các nhu cầu và cơ hội cụ thể của các lĩnh vực liên quan đến SDG cũng như của các nhóm nhà đầu tư cụ thể có tác động lớn đến SDG, chẳng hạn như doanh nhân xã hội và phụ nữ, thanh niên và các nhà đầu tư nông thôn”, ấn phẩm cho biết.

Phân bố không đồng đều

Trong khi đầu tư bền vững tiếp tục phát triển, nguồn tài chính như vậy vẫn tập trung chủ yếu vào các nền kinh tế giàu nhất thế giới.

Ngoài ra, phần lớn trong số đó dành cho các lĩnh vực liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu như năng lượng tái tạo, và ít hơn nhiều dành cho các lĩnh vực như y tế, giáo dục, nước và vệ sinh.

Đối với các nước đang phát triển có nguồn tài nguyên tương đối khan hiếm, điều quan trọng đối với các IPA là đảm bảo tác động phát triển bền vững hơn từ đầu tư.

Tại sao tạo thuận lợi cho đầu tư lại quan trọng?

Công việc của IPA chủ yếu nằm ở giữa xúc tiến và tạo thuận lợi. Để thúc đẩy các dự án đầu tư SDG, cả hai lĩnh vực cần kết nối liền mạch.

Tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các nhà đầu tư thiết lập và mở rộng đầu tư, cũng như tiến hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của họ ở nước sở tại.

Điều này có thể xảy ra thông qua việc cung cấp thông tin liên quan, làm cho các quy tắc và quy định trở nên minh bạch hơn và đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư.

Do đó, tạo thuận lợi cho đầu tư thường được coi là ít phù hợp hơn để thu hút đầu tư, kể cả trong các lĩnh vực SDG, có thể liên quan đến việc nhắm mục tiêu nhà đầu tư và khuyến khích chọn lọc.

Nhưng một khi nhà đầu tư quan tâm đến một địa điểm và một dự án được kích hoạt, thì cần phải tạo điều kiện thuận lợi để giành được dự án của nhà đầu tư và phát triển nó theo thời gian.

Thời gian cho sự thay đổi

Để chủ động tạo thuận lợi cho đầu tư vào SDGs, UNCTAD ủng hộ sự thay đổi trong hoạt động.

Điều này bắt đầu với việc phát triển các dự án SDG bằng cách ưu tiên các lĩnh vực cần tài trợ nhiều nhất, xác định các mục tiêu liên quan và chuẩn bị hồ sơ dự án đầu tư có liên quan.

Khi thiết lập một dự án, các IPA có thể hỗ trợ lấp đầy khoảng trống thông tin bằng cách chỉ cho các nhà đầu tư các đối tác tiềm năng và các chương trình khuyến khích.

Sau khi khởi động dự án, IPA có thể cung cấp các dịch vụ chăm sóc hậu mãi – chẳng hạn như cơ sở dữ liệu nhà cung cấp và dịch vụ tư vấn bền vững – để tiếp tục xây dựng lòng tin và đảm bảo rằng khi các khoản đầu tư phát triển, mở rộng hoặc chuyển đổi, họ sẽ tiếp tục đóng góp cho SDGs.

UNCTAD nhấn mạnh sự cần thiết phải quản lý tri thức mạnh mẽ hơn đối với những hiểu biết sâu sắc và bài học kinh nghiệm về đầu tư SDG. IPA có thể tham gia vận động chính sách để cải thiện môi trường đầu tư.

Quan hệ đối tác vì một hệ sinh thái đầu tư tốt hơn

Để khai thác cơ sở nhà đầu tư ngày càng tăng cho các dự án SDG, IPA cần mở rộng mạng lưới các bên liên quan trong và ngoài khu vực công.

Họ có thể thiết lập quan hệ đối tác mới với chính quyền địa phương và các bộ giải quyết các cơ hội đầu tư liên quan đến SDG, bao gồm các dự án về y tế, giáo dục và môi trường.

Bên cạnh đó, IPA có thể tiếp cận với các nhà đầu tư phi truyền thống – chẳng hạn như ngân hàng phát triển, nhà đầu tư tổ chức và các tổ chức phi chính phủ – để tạo quan hệ đối tác kỹ thuật và tài chính nhằm hỗ trợ các dự án đầu tư SDG.

Lời hứa của các công cụ kỹ thuật số

Để duy trì tính cạnh tranh trong nền kinh tế số hóa sau COVID-19, các IPA đã ngày càng chuyển sang các nền tảng kỹ thuật số để thực hiện nhiều dịch vụ quảng cáo và hỗ trợ của họ.

Một số ví dụ bao gồm các chuyến tham quan ảo có hướng dẫn, nền tảng giám sát dự án và công cụ máy tính được khuyến khích.

Mặc dù số hóa có khả năng tăng cường tác động SDG của các dịch vụ hỗ trợ đầu tư, nhưng ấn phẩm này cảnh báo rằng lợi ích này không tự động mà có.

Thay vào đó, các IPA nên đảm bảo rằng thông tin về SDG được tích hợp trên các công cụ và hệ thống kỹ thuật số của họ để cho phép theo dõi tác động và điều chỉnh các chính sách cũng như thực tiễn khi cần thiết.

Chuỗi tư vấn đầu tư

Ấn phẩm này là một phần trong chuỗi tư vấn đầu tư của UNCTAD, cung cấp lời khuyên thiết thực và nghiên cứu điển hình về thực tiễn chính sách tốt nhất để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài góp phần phát triển bền vững.

Loạt bài này rút ra những kinh nghiệm thu được trong công việc xây dựng năng lực và thể chế của UNCTAD ở các nước đang phát triển và các nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi.

Bàn Hường (Lược dịch)

Nguồn:https://unctad.org/news/how-narrow-investment-gap-global-goals